<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2988
Nr Contract :
11064
Titlu proiectului :
Platforma experimentala Grid pentru dezvoltarea de aplicatii orientate pe fluxuri de activitati cu alocarea dinamica a resurselor
Acronimul proiectului :
 PEGAF
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Avantajele fluxurilor de activitati ca mod de reprezentare si gestiune a proceselor constau in aspectul grafic sugestiv si usor inteligibil, precum si in facilitatea de modificare, executare si monitorizare.
Paradigma de gestiune a fluxurilor de activitati consta in definirea, crearea, punerea in executie si monitorizarea executiei fluxurilor, reprezentand o solutie adecvata pentru medii de rezolvare a problemelor stiintifice complexe bazate pe integrarea unor resurse de calcul dispersate.
Pentru infrastructura Grid, o problema centrala o constituie programarea prelucrarilor si alocarea resurselor disponibile pentru diversele sarcini ale unei comenzi de executie. O solutie eficienta la aceasta este investigarea strategiilor adaptive de alocare dinamica, in functie de starile precedente, curente sau viitoare ale resurselor.
In cazuri frecvent intalnite cum sunt, de exemplu, aplicatiile care trateaza experimente stiintifice complexe sau care trateaza situatii exceptionale, sau de urgenta, in sisteme distribuite complexe este necesara si luarea in considerare a relatiilor si interdependentelor dintre sarcinile componente ale unui job.
Proiectul isi propune furnizarea unei solutii de compunere asistata a fluxurilor de activitati, cu beneficii in dezvoltarea aplicatiilor si a vitezei de reactie la conditiile exceptionale de functionare. Vor fi utilizati algoritmi de planificare si alocare automata, metode de programare declarativa, precum si o implementare bazata pe servicii Grid. Vor fi furnizate instrumente software pentru asistenta in dezvoltarea rapida sau reconfigurarea de aplicatii, care exploateaza resurse Grid, in identificarea si regasirea instantelor de servicii Grid, in configurarea la cerere si interconectarea resurselor Grid utilizate.
Proiectul este structurat pe trei componente (realizarea platformei experimentale, administrarea infrastructurii Grid suport si realizarea de aplicatii Grid pilot ) si 5 etape de realizare.
Durata proiectului(in luni) :
33
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/06/2010
Valoarea totala a proiectului :
1937500
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1830000
Directorul de proiect :
Dr.ing. Neagu Gabriel
Adresa e-mail a directorului de proiect :
gneagu@ici.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.Universitatea de Vest din Timisoara
3.Societatea de Inginerie Sisteme S.A. Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.pegaf.ro/(c) 2007 cnmp