<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2954
Nr Contract :
21046
Titlu proiectului :
STUDII PRVIND UTILIZAREA COMBUSTIBILILOR PE BAZA DE ULEIURI VEGETALE CA SI SURSA DE ENERGIE REGENERABILA PENTRU FERMELE AGRICOLE
Acronimul proiectului :
 ENERGOECOFARM
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Potrivit HG 958 din 2005 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 443 din 2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 1.892 din 2004 pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile, si avand in vedere documentele si cerintele la nivel mondial protocolul Kyoto, european si national privind protectia mediului si utilizarea resurselor energetice regenerabile proiectul isi propune: determinarea nivelului si caracteristicilor consumului energetic din fermele agricole; stabilirea plantelor oleaginoase si a tehnologiilor optime de cultura pentru conditiile pedoclimatice ale Romaniei si productia de biocombustibili pe baza de uleiuri vegetale; proiectarea solutiei optime de producere a energiei electrice si termice la nivel de ferma prin utilizarea biocombustibililor; dezvoltarea resursei umane necesare dezvoltarii in continuare a cercetarii si implementarii sistemelor de producere si utilizare a combustibililor pe baza de uleiuri vegetale; elaborarea unei baze de date centralizate privind combustibili pe baza de uleiuri vegetale; implementarea solutiei propuse intr-o ferma agricola, determinarea eficientei tehnico-economice si a impactului asupra mediului a solutiei tehnice propuse, diseminarea rezultatelor cercetarilor. Aceste obiective se pliaza pe obiectivul general al Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II, care se concentreaza pe stimularea parteneriatelor in domeniile prioritare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare. Pentru atingerea obiectivelor complexe ale proiectului se va crea un parteneriat de cercetare care sa reuneasca cele 3 institutii: UT Cluj-Napoca, USAMV Cluj-Napoca, ICIA Cluj-Napoca.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000500
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1975500
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing. BURNETE NICOLAE
Adresa e-mail a directorului de proiect :
Nicolae.Burnete@arma.utcluj.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
2.INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
3.SC NORALY AGROSERV SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.energoecofarm.utcluj.ro/(c) 2007 cnmp