<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2886
Nr Contract :
21064
Titlu proiectului :
Tehnologii de valorificare ecologica-energetica-superioara a bioetanolului
Acronimul proiectului :
 BIO-PBI
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
In ideea utilizarii surselor alternative de energie si valorificarii lor superioare proiectul isi propune sa puna la punct o tehnologie de conversie a bioetanolului la hidrocarburi alifatice inferioare, preponderant propan, butan si izobutan. Obiectivele proiectului vizeaza necesitatea diversificarii directiilor de valorificare a bioetanolului, produs al biotehnologiilor bazate pe resurse regenerabile, realizarea de sisteme catalitice de tip zeolitic proiectate pentru conversia etanolului si metanolului la hidrocarburi de diferite clase. In functie de structura zeolitului si de diferitele componente introduse in sistemul catalitic conversia poate fi dirijata spre hidrocarburi alifatice sau aromatice. Proiectul orienteza studiile spre hidrocarburi propan, butan, izobutan cu valorificare in tehnica frigului si petrochimie. Proiectul prevede inlocuirea agentilor frigorifici pe baza de fluor si clor cu fractiunea propan si butan, evitandu-se astfel contributiile la distrugerea stratului de ozon.
Durata proiectului(in luni) :
30
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/03/2010
Valoarea totala a proiectului :
1950750
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1701500
Directorul de proiect :
Profesor doctor inginer Matei Vasile
Adresa e-mail a directorului de proiect :
vmatei@upg-ploiesti.ro
Institutia coordonatoare :
Universitate Petrol - Gaze din Ploiesti
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.SC ZECASIN SA Bucuresti
3.C GAS pentru Gaze si Aparatura SRL Cluj-Napoca
4.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM
5.S.C.PAVYON PROD S.R.L.
6.CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
Pagina web a proiectului :
http://www.upg-ploiesti.ro/cercetare/pnII/bio-pbi.html(c) 2007 cnmp