<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2885
Nr Contract :
11004
Titlu proiectului :
Sistem inteligent distrinuit pentru managementul resurselor tehnologice ale amenajarilor hidroenergetice
Acronimul proiectului :
 MAREA
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul Sistem inteligent distribuit pentru managementul resurselor tehnologice ale amenajarilor hidroenergetice (AH) - MAREA urmareste cresterea eficientei operationale in exploatarea resurselor tehnologice si echipamentelor unei AH cascadate. Sistemul propus asigura noi functii destinate modernizarii si managementului instalatiilor AH, bazat pe un model conceptual HPMS- Sistem de management al amenajarilor. Functiile vor fi implementate in sisteme SCADA in scopul realizarii sistemului de asistare a deciziilor. Sistemul informatic va realiza monitorizarea, optimizarea procesului tehnologic de producere a energiei electrice din micro si hidrocentrale si managementul resurselor tehnologice si de apa pentru utilizari multiple; proiectul va crea o valoare stiintifica adaugata prin dezvoltarea cunostintelor in domeniul managementului resurselor tehnologice cu impact economic si social major. Va fi elaborat si implementat un sistem inteligent distribuit de suport decizional, cu arhitectura adaptata aplicatiei de management a resurselor amenajarilor hidroenergetice, cu capabilitati de optimizare multiobiectiv a deciziei. Impactul economic rezulta din exploatarea eficienta a resurselor AH, prin managementul integrat al apei bazat pe suport de decizie, incluzand unitati energetice si utilizatori in scopuri sociale, industriale si agricole. Impact social consta in protejarea populatiei si a bunurilor acesteia, din aval de baraje; crearea de noi locuri de munca si oferire de oportunitati de perfectionare pentru tinerii cercetatori implicati in proiect. Drepturile de proprietate intelectuala, sunt stabilite prin Acordul de colaborare, in conformitate cu legile in vigoare. Drepturile de proprietate intelectuala generate de rezultatele proiectului sunt alocate in intregime partenerilor din consortiu. Diseminarea rezultatelor Echipele de C-D vor avea actiuni de diseminare partiale si finale prin publicarea in reviste, pagini web si participare la conferinte.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2367500
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
cercetator stiintific gradul II STANCEL IOAN EUGEN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ipacluj@automation.ro
Institutia coordonatoare :
SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALĂ PENTRU CERCETARE, PROIECTARE ŞI PRODUCŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul de studii si proiectari energetice
2.Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
3.Universitatea Transilvania din Brasov
Pagina web a proiectului :
http://www.automation.ro/marea/(c) 2007 cnmp