<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2880
Nr Contract :
21016
Titlu proiectului :
SOLUTII NOVATIVE PRIVIND DEPOLUAREA TERMICA, SEPARAREA SI CAPTAREA CO2 DIN GAZELE ARSE REZULTATE DIN PROCESELE TERMICE INDUSTRIALE
Acronimul proiectului :
 DEPOLTERCHIM
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Cantitatea de dioxid de carbon emisa trebuie redusa si chiar oprita conform tratatelor globale. Concentrarea si recuperarea dioxidului de carbon din gazele emise de instalatiile termice este primul pas important in rezolvarea problemei dioxidului de carbon. Acest deziderat se poate rezolva prin adsorbtia in vid utilizand site moleculare sau adsorbanti pentru inlaturarea dioxidului de carbon din gazele evacuate din agregatele termice.
Pentru a putea fi procesate aceste gaze prin adsorbtie in vid, ele trebuiesc racite, motiv pentru care cantitatea de caldura continuta in gazele evacuate la cos se va recupera in schimbatoare moderne cu tuburi termice.
Prezenta tema de cercetare va cuprinde activitati de cercetare atat in directia recuperarii caldurii fizice a gazelor utilizand recuperatoare cu tuburi termice cat si in directia separarii si retinerii CO2 prin adsorbtie pe site moleculare sau diferiti adsorbanti.
Din punct de vedere tehnic, prin proiect, parteneriatul propune o noutate in domeniul tehnologiilor curate, adica un procedeu de separare si captare a noxelor din gazele de ardere si un nou tip de recuperare a caldurii utilizand tuburi termice. Algoritmul logic al proiectului impune desfasurarea unor cercetari fundamentale, industriale si de dezvoltare experimentala privind caracterizarea si procedeele de procesare a gazelor de ardere in vederea reducerii la maxim a poluarii mediului. Membrii parteneriatului isi propun, de asemenea, drept modalitati de aplicare si valorificare, testarea si lansarea pe piata interna a noii instalatii si a tehnologiei de separare si captare a CO2 si recuperarea caldurii din gazele de ardere.
Durata proiectului(in luni) :
26
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/11/2009
Valoarea totala a proiectului :
2065000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1744000
Directorul de proiect :
prof.dr.ing. RUSU TIBERIU
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tehnomag@cluj.astral.ro
Institutia coordonatoare :
SC INSTITUT DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
3.SOCIETATE DE INGINERIE ENERGETICA SI TERMOTEHNICA APLICATA
4.Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
5.SC TEHNOMAG SA CLUJ-NAPOCA
Pagina web a proiectului :
http://www.tehnomag.eu/index_files/Page1312.htm(c) 2007 cnmp