<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2747
Nr Contract :
21054
Titlu proiectului :
MODEL NUMERIC SI EXPERIMENTAL PENTRU GENERATOR EOLIAN CU PALA OSCILANTA
Acronimul proiectului :
 MONUELIPO
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Propunerea de proiect are in vedere determinarea parametrilor functionali ai unui generator electric eolian conceptual nou, prin calcule teoretice si masuratori experimentale efectuate asupra unui model fizic incercat intr-un curent de aer. Modelul teoretic se bazeaza pe studiul exhaustiv al comportarii unei aripi profilate aerodinamic (pala) aflate in camp de viteze pana la 80 km/h. Obiectivul principal consta in determinarea eficientei acestui generator in comparatie cu alte sisteme de captare a energiei eoliene. Ca obiective specifice se vor crea modele numerice de calcul aerodinamic nestationar pentru determinarea caracteristicilor aerodinamice. La varful palei, in anumite conditii, este posibil sa apara fenomenul de stall dinamic ce va fi de asemeni studiat. Energia eoliana este gratuita, regenerabila, nepoluanta, abundenta, repartizata pe intreaga suprafata a Pamantului si reprezinta o alternativa viabila pentru energia obtinuta prin arderea combustibililor fosili; producerea energiei folosind surse regenerabile si ieftine, reprezinta o provocare pentru comunitatea stiintifica, rezultatele fiind fara indoiala un beneficiu al omenirii. Implementarea de noi sisteme eficiente pentru producerea de electricitate din surse regenerabile se inscrie in trendul mondial privitor la crearea si pastrarea unui mediu inconjurator mai curat in conditiile dezvoltarii industriale fara precedent si a consumului crescand de energie, aceasta fiind o preocupare majora ce tinde sa se impuna in orice fel de activitate umana. Dezvoltarea unei societati moderne in conditiile actuale ale nivelului stiintific-tehnologic si cultural fara precedent se bazeaza inclusiv pe modul in care este pastrata integritatea mediului, ca valoare intrinseca a civilizatiei umane.
Durata proiectului(in luni) :
43
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/04/2011
Valoarea totala a proiectului :
979340
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
851730
Directorul de proiect :
inginer PARASCHIV VICENTIU CRISTIAN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
cristian_incas@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI BUCURESTI
Parteneri (denumire institutie) :
1.S.C. ELAROM S.R.L.
2.Centrul de Cercetare si Proiectare Sisteme Tehnologice si de Productie - INFO SIT
Pagina web a proiectului :
http://mail.incas.ro/PNCDI2_Program4/21054/index.html(c) 2007 cnmp