<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2685
Nr Contract :
11014
Titlu proiectului :
Sistem suport pentru integrarea activitatilor de planificare a resurselor si programare a activitatilor cu managementul proceselor de fabricatie in organizatiile virtuale
Acronimul proiectului :
 PROGPROC
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Elaborarea de modele si gestiunea proceselor economice (business process) distribuite, transorganizationale, se bazeaza pe captarea, consolidarea si integrarea cunostintelor furnizate de ansamblul de aplicatii dintr-o intreprindere virtuala (IV): proiectare asistata, planificare si alocare a resurselor, logistica, distributie, etc.
Noua paradigma a arhitecturilor orientate pe servicii (AOS) si cadrele de componentele de servicii furnizeaza capacitatea de integrare a aplicatiilor diverse si furnizeaza vizibilitate in timp real a realizarii proceselor de afaceri sub forma unor tablouri de bord. Realizarea centrata pe procese a AOS poate asigura legatura dintre diversele activitati de cooperare pentru a realiza procesul de afaceri global pe care se bazeaza o IV. Platforma de servicii Web, ce include protocoale de comunicare accesate cu ajutorul arhitecturilor de integrare, are un rol central in cooperarea intre aplicatii.
Obiectivul proiectului consta in realizarea unei platforme hardware/software specifice fazei operationale a unei IV cu urmatoarele caracteristici si functii:
- asigurarea instrumentelor de descriere formala a proceselor economice din punct de vedere al fluxului de activitati si evenimente care au loc in faza operationala a IV;
- asigurarea accesului la cunostintele relevante despre procese si sarcinile de executat atat la momentul planificarii cat si in fabricatie;
- asigurarea integrarii functiilor de gestiune a cunostintelor cu cele de planificare si coordonare a proceselor;
- furnizarea de suport specific pentru managementul operational al IV in domeniul fabricatiei;
furnizarea unei reactii in bucla inchisa de la executia proceselor la functiile de gestiune a cunostintelor cu efect in ameliorarea capacitatii de invatare a organizatiiilor.
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/07/2010
Valoarea totala a proiectului :
1938025
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1823050
Directorul de proiect :
dr. ing. Florian Vladimir
Adresa e-mail a directorului de proiect :
vladimir@ici.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI
Parteneri (denumire institutie) :
1.Academia de Studii Economice Bucuresti - ASE
2.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
3.Centrul de Cercetare si Proiectare Sisteme Tehnologice si de Productie - INFO SIT
4.SC OPTOELECTRONICA 2001 S.A.
Pagina web a proiectului :
http://www.ici.ro/PROGPROC/(c) 2007 cnmp