<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2673
Nr Contract :
21051
Titlu proiectului :
CERCETARI PENTRU DEZVOLTAREA METODOLOGIILOR DE DECONTAMINARE SI GESTIONARE A DESEURILOR RADIOACTIVE GENERATE PRIN DEZAFECTAREA INSTALATIILOR NUCLEARE
Acronimul proiectului :
 DECO-MANDES
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Prezentul proiect multidisciplinar pune bazele stiintifice si tehnice ale planurilor generice de decontaminare si de management al deseurilor radioactive care se intocmesc odata cu planul de dezafectare aplicabil instalatiilor nucleare.
In cadrul planului integrat de decontaminare, dezafectare si management al deseurilor radioactive, atat decontaminarea cat si managementul deseurilor radioactive sunt componentele care pot fi subiectul analizelor avansate de optimizare.
Selectarea tehnicilor optime si a strategiilor corespunzatoare de decontaminare si management al deseurilor radioactive poate aduce beneficii majore si poate asigura dezafectarea in conditii de securitate a instalatiilor nucleare.
Proiectul propus are la baza necesitatea aprofundarii cunoasterii proceselor de contaminare a materialelor, structurilor si echipamentelor in vederea decontaminarii, dezafectarii si a managementului deseurilor radioactive generate prin dezafectarea instalatiilor nucleare cu aplicabilitate la centralele tip CANDU.
Se vor efectua analize cost-beneficiu privind posibilitatile de decontaminare in vederea reducerii expunerii la radiatii a personalului implicat in dezafectare si in vederea recuperarii si reutilizarii unor materiale valoroase.
Propunerea cuprinde faze de cercetare pentru atestarea metodologiilor propuse si constituie un proiect necesar pentru obtinerea facila a autorizatiilor planurilor de dezafectare a instalatiilor nucleare din Romania cu aplicabilitate si in alte tari interesate.
Durata proiectului(in luni) :
33
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/06/2010
Valoarea totala a proiectului :
2247500
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1905000
Directorul de proiect :
INGINER GEORGESCU CRISTIANA ROXANA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
georgescur@router.citon.ro
Institutia coordonatoare :
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE (RAAN-SITON)
Parteneri (denumire institutie) :
1.REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI
2.SC EDATA SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.citon.ro/pncdi_ii_web/pncdi_ii_rom.html(c) 2007 cnmp