<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2506
Nr Contract :
21011
Titlu proiectului :
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE GESTIONARE A PARAMETRILOR DE REFERINTA SI REALI DIN PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE, CU GENERAREA AUTOMATA A FISELOR DE EXPLOATARE DIN CENTRALELE TERMOELECTRICE
Acronimul proiectului :
 GESTPAR
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul propus urmareste ca ICEMENERG in parteneriat cu FORENERG si agentul economic SE ISALNITA, desemnata ca centrala pilot pe care sa se implementeze rezultatele cercetarilor, sa proiecteze si sa realizeze un sistem informatic complex, cu o baza de date integrata, realizata pe baza unui SGBD modern, in care sa fie gestionati in mod unitar toti parametrii dintr-o centrala termoelectrica , atit cei nominali(referinta), cit si cei rezultati din procesul de producere a energiei electrice si termice, diagramele de regim si de corectie etc., constituind in felul acesta suportul tehnic pentru analiza , atit on-line, cit si off-line a unei termocentrale pe criterii de eficienta energetica si economica.
De asemenea, prin interfetele prietenoase care se vor realiza, se va da posibilitatea personalului tehnic din centralele termoelectrice sa introduca direct parametri reali din exploatare in baza de date creata, de la toate compartimentele din centrala (sectia turbine, sectia cazane, sectia combustibil etc).
Tot in baza de date realizata se vor stoca toti indicatorii tehnico-economici rezultati din aplicatiile de monitorizare a functionarii centralelor termoelectrice pe criterii de eficienta energetica si economica, se au in vedere in acest sens sistemele informatice de URMarire ECOnomica (URMECO) si URMarirea Consumurilor Proprii Tehnologice (URMCPT) proiectate si realizate de ICEMENERG si implementate in majoritatea centralelor termoelectrice din SEN
In felul acesta se poate avea o vedere unitara privind modul cum a functionat o centrala termoelectrica pe diverse perioade de timp.
Pastrarea istoricului tuturor factorilor care concura la functionarea unei centrale termoelectrice va da posibilitatea acestora sa faca predictii ale modului cum vor functiona in viitor, in special prin luarea masurilor ce se impun in exploatare pentru reducerea consumurilor specifice de producere a energiei electrice si termice, imbunatatirea randamentelor de producere a energiei .
Durata proiectului(in luni) :
15
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/12/2008
Valoarea totala a proiectului :
1075000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
900000
Directorul de proiect :
Cercetator stiintific principal Fratila Zachie
Adresa e-mail a directorului de proiect :
fratila@icemenerg.ro
Institutia coordonatoare :
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE -ICEMENERG SA
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC FORENERG SRL
2.SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA -SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
Pagina web a proiectului :
http://www.icemenerg.ro/ro_gestpar.htm(c) 2007 cnmp