<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2469
Nr Contract :
21015
Titlu proiectului :
CONTRIBUTIA ROMANIEI LA TINTELE EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
Acronimul proiectului :
 PROMES
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Obiectivul proiectului este dezvoltarea producerii de energie din surse regenerabile de energie (SRE) in Romania prin elaborarea unor scenarii si prognoze armonizate cu tintele nationale si europene, modelarea efectelor (de mediu, economice, sociale etc.) ale dezvoltarii SRE, cercetarea impactului penetrarii SRE in retea, realizarea unui instrument-sistem informatic de avansat de inregistrare si comunicare informatii privind SRE, cercetari experimentale pe aplicatii demonstrative. Scenariile de dezvoltare vor fi puse in acord cu elaborarea de modele de tip SED (Sisteme cu Evenimente discrete). Modelarea sistemelor energetice se face cu instrumente dedicate de tip Retele Petri Temporale Orientata Obiect. Se vor identifica scenarii de racordare la retea a acestor surse (analizele se vor realiza cu software dedicat), se va analiza impactul generarii intermitente si sezoniere din SRE (in special la generatoarele eoliene) asupra modului de functionare a sistemului electric de distributie. Pe de alta parte se va analiza siguranta in alimentare a consumatorilor izolati, in cazul in care se vor utiliza surse hibride de alimentare din SRE.Sistemul informatic de inregistrare si comunicare informatii privind SRE este centrat pe o baza de date privind instalatii SRE, producatori, instalatori, legislatie, granturi, biblioteca on-line, instruire on-line - carte electronica in domeniul utilizarii SRE. Problema accesibilitatii va fi rezolvata de folosirea unei solutii bazate pe web. Se vor utiliza cele mai noi platforme si produse software destinate dezvoltarii de baze de date accesibile prin Internet (ASP.NET, SQL Server, JAVA, OLAP etc.).Se vor realiza patru aplicatii demonstrative pentru promovarea producerii de energie din surse regenerabile: o aplicatie de gestionare informatica a unui sistem fotovoltaic, o miniturbina eoliana de maxim 2kW, un sistem hibrid si un sistem fotovoltaic de 1500 W destinat promovarii SRE in zonele cu restrictii de mediu.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2067115
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1917740
Directorul de proiect :
Prof. dr. ing. mat ALEXANDRU ADRIANA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
adriana@ici.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC ICPE SA - INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE
2.CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI EFICIENTE IN ROMANIA
3.GLOBAL ENERGY SERVICES
4.Universitatea Valahia din Targoviste
5.UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI
Pagina web a proiectului :
http://terra.ici.ro/promes/(c) 2007 cnmp