<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2459
Nr Contract :
11001
Titlu proiectului :
Sistem integrat pentru supravehere continua in retea inteligenta e-Health a pacientilor cu afectiuni cardiologice
Acronimul proiectului :
 CardioNET
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul CardioNET va realiza un sistem pilot de telecardiologie pentru inregistrarea si supraveherea continua, la distanta a pacientilor cardiaci, integrati intr-o retea inteligenta avand la baza unitatile partenere. Sistemul va asigura interoperabilitatea si schimbul de informatii intre principalii actori ai sistemului de sanatate: pacient, medic de familie, policlinica, spital, casa de asigurari de sanatate.
CardioNET va avea o arhitectura deschisa, distribuita, modulara si va permite monitorizarea continua a pacientilor cu cardiopatie ischemica, cu tulburari de ritm si a celor sub tratament anticoagulant. In acest scop se vor folosi senzori si echipamente medicale fixe si portabile conectate intr-o retea de comunicatie mixta, cablu si wireless.
Sistemul creat va asigura cunoasterea exacta a antecedentelor medicale si a tratamentelor efectuate precum si a evolutiei anumitor patologii.
Depozitele de date obtinute vor permite efectuarea de :
- analize medicale complexe de importanta fundamentala in evolutia si predictia comportamentala a grupului de populatie vizat ;
- studii epidemiologice asupra incidentei sau prevalentei in populatie, precum si a asocierii cu factorii de risc;
- predictii referitoare la fenomenele de sanatate analizate.
Tehnologiile moderne ITC folosite (SOAP, XML, servicii web, ontologii) vor asigura realizarea unor inregistrari electronice cu datele pacientilor conforme cu standardele internationale si vor asigura un inalt grad de interoperabilitate intre sisteme eterogene.
Structurile specifice de date vor permite colectarea, stocarea si regasirea datelor medicale clasice, a datelor electrocardiografice, inclusiv tulburari de ritm si conducere, precum si a datelor de laborator privind tratamentul anticoagulant .
Datele colectate si stocate in serverele retelei vor sta la baza unor studii medicale sintetice. Impactul in societate al acestor studii se va concretiza prin documentarea unor masuri de profilaxie.
Durata proiectului(in luni) :
35
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2050000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Conf. Dr. ing. Sebestyen-Pal Gheorghe
Adresa e-mail a directorului de proiect :
Gheorghe.sebestyen@cs.utcluj.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Clinica Medicala V Cluj-Napoca
2.Compania de Informatica Aplicata
3.Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj Napoca
4.Spitalul Clinic Municipal- Cluj-Napoca
5.Universitatea din Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.cardionet.utcluj.ro(c) 2007 cnmp