<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2396
Nr Contract :
11046
Titlu proiectului :
Dezvoltarea scolilor doctorale din medicina si stiintele vietii printr-un sistem eLearning pentru cercetare
Acronimul proiectului :
 eCercDoc
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
DEZVOLTAREA SCOLILOR DOCTORALE SI, IN RELATIE DIRECTA CU ACEASTA, CREAREA RESURSEI UMANE PRIN FORMAREA TINERILOR PENTRU CARIERA DE CERCETATOR STIINTIFIC, REPREZINTA UNUL DINTRE OBIECTIVELE-CHEIE IN STRATEGIA PE CARE UNIVERSITATILE TREBUIE SA O URMEZE PENTRU A DEVENI PRINCIPALII ACTORI IN PROCESUL CDI.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI CONSTA IN ELABORAREA UNUI SISTEM INFORMATIC AVANSAT DE ELEARNING PENTRU FORMARE PROFESIONALA PERFORMANTA LA NIVELUL SCOLILOR DOCTORALE DIN ROMANIA PRIN EDUCATIE UNIFORMA, TRANSPARENTA SI AVANSATA
OBIECTIVE SPECIFICE: UNIFORMIZAREA SISTEMULUI DE INVATAMANT IN SCOLILE DOCTORALE PRIN ARMONIZAREA CURRICULELOR, STANDARDIZAREA SISTEMULUI DE EVALUARE A DOCTORAZILOR, CREAREA UNUI CONSORTIU VIRTUAL DE SCOLI DOCTORALE -DOCTORAL CAMPUS PRIN PORTALUL EDUCATIONAL http://www.edoctoral_campus.ro/, CREAREA UNUI SISTEM UNIC, EFICIENT, DE EVALUARE SI PROMOVARE A DOCTORANZILOR CU CALITATI DE CERCETATORI.
CERCETAREA, CU APLICABILITATE DIRECTA IN SISTEMUL DE INVATAMAT, ARE CARACTER COMPLEX DEOARECE PRESUPUNE O COLABORARE INTRE COLECTIVE DE CERCETARE DIN CINCI UNITATI DIFERITE: UMF CLUJ-NAPOCA (CO), UMF CRAIOVA (P1), UMF TARGU-MURES (P2), UBB CLUJ-NAPOCA (P3), SIVECO SA (P4).
TOTI PARTENERII VOR CONTRIBUI LA ELABORAREA SISTEMULUI INFORMATIC AVANSAT DE ELEARNING AL CENTRULUI UNIC DE COMUNICARE, PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI, INTRE SCOLILE DOCTORALE DIN ROMANIA, PE CARE L-AM NUMIT DOCTORAL CAMPUS.
AGENTUL ECONOMIC- P4 VA REALIZA, PRACTIC, SISTEMUL DE ELEARNING FORMAT DIN PORTALUL EDUCATIONAL.
CO, P1, P2 SI P3 VOR IMPLEMENTA, TIMP DE 2 ANI, SISTEMUL DE ELEARNING SI VOR EVALUA EFICIENTA ACESTUIA.
UNIC IN TARA, ACEST - SISTEM INFORMATIC AVANSAT DE ELEARNING VA AVEA APLICABILITATE INITIALA LA NIVELUL SCOLILOR DOCTORALE MEDICALE. IN TIMP, ACESTA SE VA PUTEA EXTINDE SI LA NIVELUL CELORLALTE SCOLI DOCTORALE DIN TARA, CEEA CE VA PERMITE UNIFORMIZAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI LA NIVELUL INTREGULUI SISTEM DE INVĂTAMANT TERTIAR DIN ROMANIA.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2288000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
PROF. DR. MIRCEA PETRU-ADRIAN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
pmircea@umfcluj.ro
Institutia coordonatoare :
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA
2.UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU -MURES
3.Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
4.SC SIVECO Romania SA
Pagina web a proiectului :
http://www.granturi.umfcluj.ro/eCercDoc/home.html(c) 2007 cnmp