<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2336
Nr Contract :
11018
Titlu proiectului :
MODELARE PRIN METODE SI TEHNICI AVANSATE BAZATE PE TEORIA SUPRAFETELOR DEFORMABILE APLICATE IN CHIRURGIA ASISTATA DE CALCULATOR SI IN ALTE PROCEDURI DE MODELARE A STRUCTURILOR ANATOMICE
Acronimul proiectului :
 MoDef
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Teoria modelelor deformabile este o ramura stiintifica de avangarda, multidisciplinara, care a aparut si s-a dezvoltat in ultimele doua decenii sub impulsul problemelor practice din medicina, procesarea computerizata a imaginilor si fizica. Notiunile de suprafata deformabila si curba deformabila, generic numite snakes, au fost introduse in anii 1987 si 1988 de catre D.Terzopoulos, M.Kaas si A.Witkin, cunoscand o dezvoltare exploziva, de la modelul anizotropic 2D si 3D (Terzopoulos, Cohen), trecand prin modelele orientate adaptive 2D si 3D, generic numite g-snakes (Rougon-Preteux), pana la modelele de segmentare multiscalara (Sochen, Bresson s.a.). Aplicatiile in imagistica medicala computerizata au cunoscut, la randul lor, o rapida dezvoltare si proliferare, castigand in timp rafinament si precizie; amintim doar utilizarea metodei elementului finit in studiul unor suprafete cilindrice sau sferice legate de segmentarea unor structuri anatomice. Proiectul propus urmareste studiul riguros, din punct de vedere matematic, al functionalei-energie asociata unei suprafete deformabile si elaborarea de algoritmi matematici performanti pentru determinarea minimului acestei functionale. Rezultatele teoretice obtinute vor fi utilizate in studiul comportamentului peretelui abdominal supus unei interventii chirurgicale. Astfel, proiectul isi propune realizarea, intr-un mediu software creat in contextul parteneriatului, utilizand limbajul Visual C++ din mediul Visual DotNet, a unui model computerizat tridimensional al peretelui abdomenului care sa simuleze miscarile acestuia in conditii de normalitate la bolnavii cu hernii post-operatorii, precum si dupa interventia chirurgicala protetica.Vor fi implementate in acelasi mediu software si alte modalitati de asistare a procedurilor de modelare pe structuri anatomice, cum ar fi pentru cazul protezarii ortodontice, cat si un nucleu expert pentru asistarea deciziilor chirurgicale si a altor terapii de interventie
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1600000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1600000
Directorul de proiect :
Profesor Doctor MITREA ALEXANDRU IOAN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
alexandru.ioan.mitrea@math.utcluj.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Tehnica Cluj Napoca
Parteneri (denumire institutie) :
Pagina web a proiectului :
http://dicomge.utcluj.ro/modef(c) 2007 cnmp