<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2295
Nr Contract :
11048
Titlu proiectului :
Dispozitive nanoelectronice bazate pe materiale oxidice.
Acronimul proiectului :
 NANOXI
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Dispozitivele nanoelectronice bazate pe materiale oxidice sunt intensiv studiate in prezent ca alternative cu dimensiuni reduse la dispozitivele electronice in circuitele integrate CMOS si ca dispozitive electronice avansate capabile sa utilizeze proprietatile cuantice asociate spinului electronic. Proiectul are ca scop studiul si obtinerea unor dispozitive nanoelectronice demonstratoare MOSFET care sa utilizeze filme oxidice ultrasubtiri dopate cu pamanturi rare (Mox:RE) si cu metale de tranzitie (Mox:TM) pentru cele doua tipuri de aplicatii. Filmele oxidice dopate ultrasubtiri vor fi obtinute prin metode chimice si fizice. Structura, compozitia locala si proprietatile electronice, factori cheie in stabilirea eficacitatii utilizarii lor in dispozitive avansate vor fi investigate cu metode de microscopie (TEM, EDAX), microscopie de forta magnetica (MFM) si de forta atomica (AFM), spectroscopie PL si Raman. Vor fi aduse contributii la cunoasterea proprietatilor microstructurale, optice si magnetice. Vor fi elaborate modele de material pentru diferite compozitii, stoichiometrii si faze. Vor fi modelate/simulate structuri de dispozitiv prin definirea unor parametri cheie care sa le confere proprietatile necesare pentru observarea fenomenologiei care sta la baza functionarii. Vor fi realizate experimental dispozitive demonstratoare care vor permite studiul ambelor tipuri de compusi oxidici. Proiectul va aduce contributii la dezvoltarea unor unor noi tehnologii de material si de dispozitiv. Vor fi aduse contributii la intelegerea fenomenelor care limiteaza performantele actuale ale dispozitivelor si la dezvoltarea unei noi metodologii pentru modelarea la scara atomica si nanometrica a noii generatii de dispozitive nanoelectronice. Proiectul are un caracter complex vizand atat obtinerea unor noi materiale si dezvoltarea unor dispozitive noi cat si implicarea metodelor de modelare si simulare la nivel atomic.
Durata proiectului(in luni) :
3
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/12/2007
Valoarea totala a proiectului :
2047000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1999500
Directorul de proiect :
Dr. Plugaru Rodica
Adresa e-mail a directorului de proiect :
rplugaru@imt.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU AL ACADEMIEI ROMANE
3.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA BUCURESTI
4.S.C. METAV - CERCETARE DEZVOLTARE S.A. BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://www.imt.ro/nanoxi(c) 2007 cnmp