<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2268
Nr Contract :
11008
Titlu proiectului :
Circuite avansate pentru microunde, unde milimetrice si fotonice utilizand tehnologii MEMS
Acronimul proiectului :
 MIMFOMEMS
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune dezvoltarea unor noi tehnologii pentru circuite avansate cu aplicatii in sistemele moderne de comunicatii in domeniul microundelor si undelor milimetrice. Tehnologiile se vor baza pe microprelucrarea si nanoprocesarea materialelor semiconductoare (siliciu, GaAs, GaN) si se vor finaliza prin; i - realizarea unor filtre, bazate pe tehnologii MEMS, intr-o arhirectura reconfigurabila originala, destinate noilor generatii de telefoane mobile; structura va fi partial suspendata pe o membrana dielectrica cu grosimea de 1.5 microni; ii - realizarea unui tag pentru un sistem de identificare in domeniul undelor milimetrice (MMID) la 60 GHz. Tagul este bazat pe un modul de receptie direct, microprelucrat, realizat prin integrarea monolitica a unei antene foded slot cu o dioda Schottky avand frecventa de taiere >1THz, ambele avand ca suport aceeasi membrana de GaAs, de grosime de 2 microni; iii - realizarea unui fototodetector pentru radiatii ultraviolete utilizand microprelucrarea precum si nanoprocesarea GaN. Detectorul va fi plasat pentru prima data pe o membrana de GaN cu grosimea de 1-2 microni. Se vor utiliza procese nanolitografice pentru realizarea structurii MSM interdigitate a fotodetectorului. Ultimul obiectiv va include si studii avansate legate de proprietatile si de tehnologia acestui material
Directiile abordate de acest proiect se inscriu in obiectivele prioritare ale Agendei de Cercetari Strategice ale Platformei Europene de Tehnologie Nanoelectronica - ENIAC Strategic Research Agenda, in domeniul circuitelor RF, respectiv realizarea de circuite reconfigurabile, utilizarea tehnologiilor de tip MEMS si NEMS, extindera comunicatiilor in domeniul undelor milimetrice, dezvoltarea tehnologiilor semicinducorilor copusi AIIIBV pentru aplicatii pana la 1THz si extinderea cecetarilor la semiconductori de banda larga precum GaN pentru aplicatii RF si de putere
Durata proiectului(in luni) :
37
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/10/2010
Valoarea totala a proiectului :
2021470
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr Muller Alexandru
Adresa e-mail a directorului de proiect :
alexm@imt.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologii
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI IASI
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI
3.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
4.S.C. SITEX 45 SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.imt.ro/mimfomems(c) 2007 cnmp