<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2257
Nr Contract :
11045
Titlu proiectului :
SISTEM INFORMATIC PENTRU INTEROGAREA BAZATA PE CONTINUT A BAZELOR DE DATE MULTIMEDIA CU IMAGINI MEDICALE
Acronimul proiectului :
 SIBIM
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Obiectivul principal al acestui proiect este proiectarea, implementarea si dezvoltarea unui sistem software de interogare in mod optim a bazelor de date multimedia ce contin imagini medicale, in vederea acuratetei unui diagnostic, al corelarii diagnosticului cu conduita terapeutica si al optimizarii timpului de decizie in diagnostica si terapeutica. Crearea unei baze de date multimedia destinata stocarii de date de imagistica medicala, impreuna cu un sistem software de interogare are utilitate din punct de vedere tehnic, prin optimizarea gestiunii datelor multimedia, economic, prin reducerea cheltuielilor legate de serviciile medicale si social prin oferirea unui grad mai mare de accesibilitate in teritoriu, pentru medici si pentru pacienti. Sistemul software va fi proiectat si dezvoltat in laboratoarele Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica a Universitatii din Craiova si ale Centrului de Cercetare Dezvoltare de Aplicatii Multimedia, acreditat CNCSIS de tip B, reacreditat in 2006, iar imagistica medicala, impreuna cu o serie de aspecte specifice datorate ansamblului manifestarilor unor anumite boli vor fi asigurate de parteneri. Toate aceste elemente reliefeaza incadrarea proiectului in domeniul de cercetare 1 - Tehnologia informatiei si Comunicatii. Consecintele estimate pentru dezvoltarile efectuate in cadrul proiectului sunt vizibile pe mai multe planuri, atat organizatoric, cat si economic si educational. Referitor la planurile organizatoric si economic, se stie ca medicina interna este o ramura principala a medicinei generale. In acest fel se pot realiza Tranferarea rezultatelor cercetarii in tratarea afectiunilor majore si Transpunerea rezultatelor clinice in practica medicala. Referitor la planul educational, o astfel de baza de date, impreuna cu platforma sofware furnizeaza un sistem modern si eficient de asigurare a unei educatii medicale continue.
Durata proiectului(in luni) :
72
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2013
Valoarea totala a proiectului :
1990000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1990000
Directorul de proiect :
Prof.dr. ing. mat. Burdescu Dumitru Dan
Adresa e-mail a directorului de proiect :
icostelm@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea din Craiova
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
2.SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA
3.SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA
Pagina web a proiectului :
http://software.ucv.ro/SIBIM/(c) 2007 cnmp