<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2246
Nr Contract :
71107
Titlu proiectului :
SISTEM INTEGRAT DE CONDUCERE IN TIMP REAL A PRODUCERII EFICIENTE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE IN CENTRALE COGENERATIVE PE GAZ
Acronimul proiectului :
 ISCET
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune realizarea unui sistem integrat de conducere si monitorizare in timp real a proceselor tehnologice dintr-o centrala de cogenerare pe gaz cu scopul producerii eficiente a energiei electrice si a energiei termice precum si obtinerea conditionata de coduri de securitate in timp real prin reteaua internet a oricarei informatii tehnice despre parametrii tehnici electrici si termici ai centralei. Sistemul se compune din doua parti principale: sistemul de conducere a proceselor si operatiilor electrice si sistemul de monitorizare si transmisie date. Sistemul de monitorizare foloseste calculatoare industriale cu program de aplicatie dezvoltat pe baza unui program de baza profesional. Sistemul de conducere foloseste automate programabile performante interconectate prin reteaua PROFIBUS sau PROFINET si conectate la sistemul de monitorizare prin fibra optica in retea ETERNET. Transmisia la distanta a datelor se face prin INTERNET. Caracterul integrat al sistemului rezida din tratarea unitara tehnic a tuturor aspectelor complexe din centrala referitor la producerea eficienta, cu pierderi minime, a energiei electrice si termice (cazane de producere abur, schimbatoare de caldura, compresoarele de gaz, turbogeneratoarele, instalatia de alimentare cu apa, statia de tensiune). Tehnica folosita este cea de nivel european de ultima ora iar programele de baza sunt programe sigure, indelung testate si dezvoltate in industria producatoare de energie. Sunt tratate toate cele trei nivele ale sistemului: aparatura de camp, automatele programabile si calculatoarele de monitorizare si aparatura de transmisie date.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2529760
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
ing. MICIU ION
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ionmiciu@ipa.ro
Institutia coordonatoare :
SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALĂ PENTRU CERCETARE, PROIECTARE ŞI PRODUCŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC PROCETEL SA
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI
3.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
4.CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
5.LOIAL SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.ici.ro/iscet/(c) 2007 cnmp