<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2227
Nr Contract :
21033
Titlu proiectului :
METODE SI TEHNICI PENTRU OPTIMIZAREA FUNCTIONĂRII EFICIENTE ENERGETIC A CONSUMATORILOR INDUSTRIALI IN SCOPUL REDUCERII PIERDERIOR DE ENERGIE IN RETEAUA ELECTRICA DE ALIMENTARE
Acronimul proiectului :
 RELES
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune sa rezolve problemele complexe legate de poluarea cu armonici a retelelelor electrice si reducerea pierderilor de energie electrica prin realizarea unui sistem automat care sa asigure unitar urmatoarele functii: Monitorizarea parametrilor de mediu si a celor tehnici ai consumatorilor care au probleme de poluare a mediului si / sau a retelei electrice de alimentare; Diagnoza pe baze statistice a acestor consumatori din punct de vedere a nivelelor normale de incadrare in parametrii de mediu si ai celor ai retelei electrice de alimentare; Elaborarea solutiilor de optimizare a consumurilor si operarea acestor optimizari cu acordul operatorului de sistem.
Aceste operatii se realizeaza practic in urmatoarele etape de catre sistemul propus:
Achizitia parametrilor; Prelucrarea parametrilor achizitionati: aceasta prelucrare se va face pe baza unui software de baza si a unuia de aplicatie pentru fiecare caz in parte in scopul corectarii parametrilor care se abat de la valorile normale in procesul tehnologic respectiv sau in mediul ambiant al halei de productie si in exteriorul ei; Monitorizarea parametrilor tehnici si ai celor de mediu pe o perioada nedeterminata din momentul detectarii iesirii din valorile normale si pana la luarea deciziei si aplicarii ei precum si (daca este cazul) dupa aplicarea ei; Comanda automata a echipamentelor liniei in scopul optimizarii procesului tehnologic; Compensarea pierderilor de energie si diminuarea armonicelor de curent din reteaua de alimentare; 6. Comanda echipamentelor de asigurare a conditiilor de mediu; Diagnoza de proces; Comunicatia sistemului cu un sistem ierarhic superior in scopul prelucrarii statistice a datelor achizitionate.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2529760
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
ing. MICIU ION
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ionmiciu@ipa.ro
Institutia coordonatoare :
SC IPA SA - SOCIETATE COMERCIALĂ PENTRU CERCETARE, PROIECTARE ŞI PRODUCŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI
3.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
4.CENTRUL DE ECONOMIA INDUSTRIEI SI SERVICIILOR
5.SC. WING COMPUTER GROUP SRL
Pagina web a proiectului :
http://michelin.ici.ro/reles/(c) 2007 cnmp