<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2201
Nr Contract :
21073
Titlu proiectului :
Evaluarea resurselor geotermale si a potentialului de utilizare durabila a energiei geotermale din Romania
Acronimul proiectului :
 EVAGEOTERM
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
EVAGEOTERM vizeaza realizarea evaluarii potentialului geotermal al Romaniei si depistarea posibilitatilor de utilizare economica a acestei resurse energetice. Proiectul de cercetare EVAGEOTERM se incadreaza in directia de cercetare 2 Energie, prioritatea tematica 2.1. sisteme si tehnologii energetice durabile,securitatea energetica, obiectiv specific de cercetare 2.1.2. promovarea unei structuri de resurse energetice primare, cu accent pe utilizarea carbunilor,a energiei nucleare si a surselor regenerabile,de natura sa mareasca competitivitatea si securitatea alimentarii. Proiectul are ca scop-evaluarea resurselor geotermale si va avea in vedere toate unitatile structurale majore cu premize tectomagmatice favorabile,sprijinindu/se pe datele de foraj ce vor fi achizitionate de la firmele de prospectiune si explorare a petrolului din subordinea ANRM -realizarea unei baze de date cartografice in sistem GIS -c realizarea unor sisteme de utilizare eficienta, complet automatizate, care sa foloseasca ca agent primar apa geotermala cu temperatura mai mica de 100 grade celsius specifica zacamintelor geotermale din Romania -d propunere proiect PC7. Se sconteaza o crestere a eficientei utilizarii energiei geotermale cu aproximativ 30 la suta.Comparativ cu alte sisteme existente in tara.noutatea proiectului consta in -1.evaluarea la zi a documentatiilor geologice existente-harti GIS, realizandu-se directionarea viitoare a lucrarilor de prospectiune si explorare -2.stabilirea de modele optime de exploatare a zacamantului geotermal -3.utilizarea energiei geotermale ca sursa de combustibil in diverse domenii -4.realizarea unei statii pilot de utilizare eficienta a energiei geotermale de entalpie scazuta,in care se va utiliza o metoda noua de determinare a factorilor perturbatori, prin simularea functionarii sistemului cu un program software de simulare in timp real a proceselor dinamice.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2081667
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
prof.dr.ing. Antal Cornel
Adresa e-mail a directorului de proiect :
cantal@uoradea.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea din Oradea
Parteneri (denumire institutie) :
1.P1-INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE BUCURESTI
2.INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
3.SC TRANSGEX SA ORADEA
Pagina web a proiectului :
http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/4a99da8221abb275195dd20d087c9ade/Ctr_21073_2007.pdf(c) 2007 cnmp