<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2151
Nr Contract :
11036
Titlu proiectului :
Platforma software pentru evaluarea riscului de poluare a solului si a apei subterane bazata pe utilizarea tehnologiei GIS si a tehnologiilor in-situ de bioremediere electrocinetica
Acronimul proiectului :
 BIOREGIS
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul urmareste dezvoltarea unui ansamblu de module software, integrate intr-o platforma unica, destinata managementului riscului poluarii cu produse petroliere ca si testarea/ evaluarea unor tehnologii inovative in-situ de bioremediere electrocinetica, la nivel de laborator si pe situsuri reale de experimentare furnizate de autoritati locale care administreaza zone de mare extindere contaminate datorate activitatilor intense de extractie petroliera. Implementarea software va utiliza mijloace similare metodolgiei europene de referinta in domeniu, integrand folosirea sistemelor informatice geografice (GIS) prin intermediul unor module specializate si utilizarea controllingul-lui imagistic ce va furniza managementului unei autoritati interesate informatii referitoare la starea de sanatate a zonei de interes si va ajuta la luarea deciziilor strategice si tactice. Functia de controlling imagistic prin utilizarea tehnologiei GIS va asista managementul in planificarea, bugetarea si monitorizarea performantei economice/sociale. Valorile indicatorilor de poluare cu produse petroliere a solului si apei subterane obtinuti vor fi reprezentati la scara teritoriala, obtinandu-se harti digitale pe baza carora se vor putea evidentia zonele critice in caz de poluare si mentinerea/actualizarea acestora intr-o baza de date spatiala generandu-se astfel un istoric al acestor valori in zona de interes. De asemenea se vor furniza tehnologii inovative accelerate de remediere in-situ (pe baza de inocul bacterian si dispersie electrocinetica) a contaminarii la nivelul solului si a apei subterane. Prin integrarea informatiei oferite de instrumentele software si de tehnologiile de remediere se intentioneaza elaborarea unei metodologii de evaluare a raportului cost-beneficiu si de evaluare a riscului, relevante pentru comunitati interesate (stiintifice, industriale, publice/administrative) care sa formeze un cadru de definire a unei bune practici in domeniu.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2124168
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1575500
Directorul de proiect :
Cercetator stiintific principal Anicai Vasile Ovidiu
Adresa e-mail a directorului de proiect :
oanicai@itcnet.ro
Institutia coordonatoare :
S.C. Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A. Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.S.C. PetromService S.A.
2.Centrul National de Geodezie Cartografie Fotogrametrie si Teledetectie
3.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND BUCURESTI
4.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI
Pagina web a proiectului :
http://bioregis.itcnet.ro(c) 2007 cnmp