<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2120
Nr Contract :
11028
Titlu proiectului :
Noi modele de calcul natural in studiul complexitatii si in rezolvarea problemelor complexe
Acronimul proiectului :
 NatCOMP
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
Studiul complexitatii a devenit o problema ubicua reprezentand un element cheie al societatii moderne. Citandu-l pe C. Brancusi putem spune:simplitatea este complexitatea rezolvata. In general problemele reale au un grad inalt de complexitate implicad interactiuni complexe, de obicei imprevizibile, medii dinamice, dimensiuni mari si optimizare in functie de mai multe criterii (de obicei) contradictorii.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
profesor dr. Dumitrescu Dumitru
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Babes-Bolyai
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Vest din Timisoara
2.Institutul E-Austria Timisoara
3.UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Pagina web a proiectului :
http://www.cid.com.ro/ksimon/natcomp/(c) 2007 cnmp