<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2013
Nr Contract :
11037
Titlu proiectului :
Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea si evaluarea riscurilor de mediu in vederea prevenirii efectelor negative si gestionarii situatiilor de criza
Acronimul proiectului :
 MEMDUR
Arie tematica :
I - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Rezumatul proiectului :
In contextul managementului durabil al resurselor si mediului, prezentul proiect isi propune elaborarea si testarea unui model experimental si implementarea la beneficiar a unui sistem de management durabil pentru monitorizarea si evaluarea riscurilor de mediu, care sa poata fi utilizat cu eficienta in prevenirea unor situatii negative sau gestionarea situatiilor de criza determinate de poluari accidentale. Avand in vedere situatia actuala existenta pe plan local in jud. Dambovita, respectiv existenta unor platforme industriale (Targoviste, Doicesti, Titu, Fieni, Moreni) care au un potential de poluare ridicat al atmosferei cu pulberi, gaze, zgomot, cat si cerintele legislative in domeniul mediului care se impun a fi implementate, in cadrul proiectului se propune rezolvarea unor probleme referitoare la crearea unui instrument facil si viabil care sa poata fi utilizat in managementul durabil al mediului prin gestionarea bazelor de date oferite de sistemele de monitorizare ale factorilor climatici si de mediu, instrument prevazut cu capacitatea de a prevedea eventuale crize si a oferi solutii pentru prevenirea si gestionarea acestora. Implementat la beneficiar sistemul va deveni operant in managementul durabil la nivel regional fiind de o deosebita importanta pentru dezvoltarea calitatii vietii si a mediului din judet. Obiectivul general al proiectului este conceperea, dezvoltarea, testarea si implementarea unui sistem avansat de reabilitare si planificare spatiala a teritoriului care sa asigure evaluarea riscurilor de mediu in scopul gestionarii situatiilor de criza, in acord cu cerintele dezvoltarii durabile la nivel rural, urban, regional si national. Sistemul ofera metode si tehnologii pentru realizarea bazelor de date spatiale in domeniul monitorizarii factorilor de risc pentru mediu in vederea evaluarii acestora (prevenire si reducere) si imbunatatirii calitatii managementului de mediu, pentru asigurarea securitatii mediului in situatii de disfunctionalitate.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
1399800
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1273800
Directorul de proiect :
Prof. dr. NICOLESCU Carmen Leane
Adresa e-mail a directorului de proiect :
clnicolescu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea Valahia din Targoviste
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND BUCURESTI
3.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI
4.Blominfo - Geonet SRL, Targoviste
Pagina web a proiectului :
http://memdur.ssai.valahia.ro/(c) 2007 cnmp