<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 2008
Nr Contract :
21025
Titlu proiectului :
CRESTEREA PERFORMANTEI DE CONVERSIE A GAZELOR ACIDE DIN GAZELE DE ARDERE INDUSTRIALE, PRIN TRATAMENT COMBINAT CU ELECTRONI ACCELERATI SI MICROUNDE
Acronimul proiectului :
 GAZ-EA-MU
Arie tematica :
II - Energie
Rezumatul proiectului :
Desi in lume functioneaza cateva instalatii pilot si doua instalatii industriale de tratare a gazelor de ardere de la centralele termo-electrice cu electroni accelerati, problema de gasire de noi solutii pentru reducerea consumului de energie in scopul reducerii costurilor astfel incat tehnologia sa devina atractiva nu numai din punct de vedere tehnic dar si economic, este foarte actuala.
Reducerea costurilor de procesare poate fi obtinuta prin implementrea de metode de reducere a dozei de iradiere. Primul scop al acestui proiect este de a obtine o reducere a energiei electrice consummate pentru ca, numai atunci cand tehnologia de iradiere isi va demonstra in mod clar si avantajele economice, ea va fi implementata in industrie. Pentru aceasta, va fi investigata o metoda sinergetica si anume iradierea combinata cu electroni accelerati si microunde.
Totodata, avand in vedere pericolul incalzirii globale, este imperativ necesar sa limitam nivelul de CO2 din atmosfera. CO2 din gazele de ardere poate fi captat, lichefiat, transportat si depozitat numai in conditiile in care continutul de gaze acide este foarte scazut. Al doilea scop al proiectului este sa crestem eficienta de indepartare a gazelor acide din gazele de ardere (de la aprox. 95% in prezent la peste 99% pentru SO2) aplicand iradierea combinata.
Asocierea energiei microundelor la energia electronilor accelerati este o metoda originala, potential capabila sa produca randamente ridicate la consumuri reduse de energie electrica.
In corelatie cu obiectivele propuse se vor realiza si experimenta doua modele de tratare a gazelor de ardere cu electroni accelerati si microunde: unul pentru acceleratorul de laborator ALIN-10 si altul pentru acceleratorul industrial ILU-6M. Se va demonstra functionalitatea si utilitatea modelului pentru ILU-6M prin determinarea conditiilor in care tratarea gazelor de ardere prin procedeul combinat este economic competitiv cu tehnologiile conventionale.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2150000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
ing. IGHIGEANU Daniel
Adresa e-mail a directorului de proiect :
daniel.ighigeanu@inflpr.ro
Institutia coordonatoare :
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI
Parteneri (denumire institutie) :
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
2.SC ICPET ECO SA
3.SC ICPE ELECTROSTATICA SA
Pagina web a proiectului :
http://mebgas.inflpr.ro(c) 2007 cnmp