PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2011-04

2011-04-20:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - Competitia 2 - 2008

In urma anuntului din data de 14.03.2011, au fost depuse la UEFISCDI cereri de suplimentare buget pentru finalizarea achizitiilor de echipamente de cercetare si software-ul asociat deja contractate si partial achitate. Cererile depuse au fost analizate si au fost aprobate acele cereri care au avut anexate copia contractului de achizitie si situatia platilor efectuate, conform anuntului.
Lista proiectelor carora le-a fost aprobata suplimentarea se gaseste aici.
Pentru acordarea suplimentarii este necesara intocmirea unui Act Aditional, modelul fiind disponibil aici.

Pentru contractele 52122 si 72190, deoarece suplimentarea se acorda unui partener din consortiu, se va anexa la Actul Aditional si "Act Aditional la Acordul Ferm de Colaborare" – care va cuprinde informatiile financiare generale despre proiect.