PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2011-03

2011-03-02:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate

Datorita unor probleme la reteaua de electrificare, accesul la aplicatia web pentru raportarea anuala nu s-a putut realiza in conditii optime, fapt pentru care termenul de incarcare a datelor in aplicatie se prelungeste pana in data de 08.03.2011.

Va multumim pentru intelegere si colaborare.
2011-03-04:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - Competitia 2 - 2008

Avand in vedere modificarile legislative cu privire la "Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare – dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat" adoptate prin HG 134/2011, structura devizului cadru pentru anul 2011 se modifica. In acest sens este necesara intocmirea unui nou Act Aditional (nr 2/2011), conform modelelor de mai jos:

- Model Act Aditional
- Model Anexa 3 - Deviz cadru

Totodata, prin acest Act Aditional se poate prelungi, la solicitarea Contractorului, perioada de executie a proiectului pana cel tarziu in data de 10.12.2011, conform deciziei Presedintelui ANCS, nr. 9523/2011.

Contractorii care solicita prelungirea duratei de executie a contractelor vor inainta spre aprobare Autoritatii Contractante o Nota Justificativa (document justificativ) care sa cuprinda motivele intemeiate ce au dus la aceasta prelungire.

Mentionam ca acest Act Aditional nu vine sa modifice Actul Aditional nr. 1/2011 depus de contractori, ci doar sa aduca unele completari.

Deschiderea financiara pentru anul 2011 se face pe baza Actului Aditional nr. 1/2011, deja inregistrat la Autoritatea Contractanta.


Aceste Acte Aditionale se vor depune in doua exemplare, prin posta sau direct la sediul din Str. Mendeleev, nr. 21 – 25, Sector 1, Bucuresti.


2011-03-14:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - Competitia 2 - 2008

In cadrul Programelor de finantare IDEI si PARTENERIATE, proiectele care in urma evaluarii stadiului de implementare, in 2010, au obtinut un punctaj de min. 45 puncte pot solicita o suplimentare de buget, pana in data de 31 martie 2011.
Aceasta suplimentare de buget trebuie justificata si se poate acorda doar pentru finalizarea achizitiilor de echipamente de cercetare si software-ul asociat, prevazute in Contractele de finantare ale proiectelor, echipamente si software deja contractate si partial achitate. Ca justificare se va atasa copia contractului de achizitie si situatia platilor efectuate.