PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2011-02

2011-02-02:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate

Va aducem la cunostinta ca etapele depuse pe credit de angajament in anul 2010 vor fi decontate, incepand cu data de 11 februarie 2011, cu amendamentul ca acestea sa fie corecte si complete din punct de vedere economic si tehnic, conform documentelor de raportare.


2011-02-09:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - finantare 2011

Avand in vedere numeroasele sesizari primite cu privire la alocarea finantarii proiectelor din cadrul Programului 4 – Parteneriate, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare va reanaliza alocarile financiare pentru anul 2011. Va rugam astfel, sa considerati NEAPLICABIL ANUNTUL facut public pe site-ul Programului in data de 08.02.2011.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca aceasta reanalizare urmareste exclusiv obtinerea unei solutii cat mai corecte a problemei deosebit de importante si complexe, a finantarii proiectelor in anul 2011.
2011-02-15:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - finantare 2011

In conformitate cu Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - ANCS, privind repartizarea creditelor bugetare pentru anul 2011 pe programele componente ale Planului National de C-D si I pentru perioada 2007-2013, suma alocata continuarii si finalizarii In anul 2011 a proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate" este de 183.909.346 lei.

Potrivit celor convenite la intalnirea Conducerii ANCS cu Reprezentantii UEFISCDI si ai Organismelor consultative coordonatoare stiintific pe Programe, privind principiile si procedura de Evaluare a stadiului implementarii si conditiilor de finalizare a proiectelor in anul 2011;
Pe baza rezultatelor finale ale Evaluarii stadiului implementarii proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate" si luand in considerare recomandarile Colegiului Consultativ privind modul de utilizare a acestor rezultate si variantele de repartizare a finantarii;
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a agreat urmatoarea Metodologie pentru stabilirea nivelului de finantare in anul 2011 a proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate", propusa de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare:

1. Alocarea volumului de finantare pe fiecare din Domeniile prioritare ale Programului, in raport cu valoarea prevazuta prin ultimul Act Aditional, pentru anul 2011.
2. Alocarea volumului de finantare pe proiect, in cadrul fiecarui Domeniu, cu luarea in considerare numai a proiectelor avand punctaje de la 25 puncte in sus (din punctajul maxim de 50 puncte), prin raportarea volumului de finantare pe Domeniu, la suma tuturor punctajelor luate in considerare pe intreg Domeniul si aplicarea acestei valori a punctului, fiecaruia din punctajele proiectelor, cu incadrarea in valoarea totala contractata pentru proiectul respectiv. In acest fel se asigura legatura directa intre performanta confirmata prin Evaluare si nivelul de finantare a proiectului in anul 2011.

Situatia alocarii finantarii pe proiecte in cadrul celor 9 Domenii este urmatoarea:

- Domeniul 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
- Domeniul 2 - Energie
- Domeniul 3 - Mediu
- Domeniul 4 - Sanatate
- Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara
- Domeniul 6 - Biotehnologii
- Domeniul 7 - Materiale, procese si produse inovative
- Domeniul 8 - Spatiu si securitate
- Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista

Pachet documente necesar deschiderii finantarii anului 2011:

Model Act aditional
- Anexa 1 - Plan de realizare
- Anexa 2 - Informatii financiare generale
- Anexa 3 - Deviz cadru
Conventie avans

Planul de realizare pentru anul 2011 prezentat la evaluarea stadiului de implementare a proiectului, va fi corelat cu bugetul alocat si va fi anexat astfel, Actului Aditional ca Anexa 1, cu conditia pastrarii unor rezultate care sa justifice continuarea si finalizarea proiectului.

Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale dupa analiza acestora si negocierea eventualelor necorelari, impreuna cu Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Documentele necesare deschiderii finantarii in anul 2011 se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, prin posta sau direct la sediul din Str. Mendeleev, nr. 21 – 25, Sector 1, Bucuresti in perioada 16 - 25 Februarie 2011.
Documentele vor fi transmise responsabilului de domeniu din care face parte proiectul respectiv.

Responsabili domenii prioritare

- Domeniul 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii – Mircea Segarceanu (etajul 4, camera 414), Telefon: 021/302.38.83, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mircea_segarceanu@cnmp.ro

- Domeniul 2 – Energie – Cristian Stroe (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.56, Fax: 021/311.59.92, e-mail: cristi_stroe@cnmp.ro

- Domeniul 3 – Mediu – Alexandru Florescu (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.54, Fax: 021/311.59.92, e-mail: alexandru_florescu@cnmp.ro

- Domeniul 4 – Sanatate – Mihaela Manole (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.63, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mihaela_manole@cnmp.ro

- Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara – Adriana Nitu (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.64, Fax: 021/311.59.92, e-mail: adriana_nitu@cnmp.ro

- Domeniul 6 – Biotehnologii – Silvia Geicu (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.65, Fax: 021/311.59.92, e-mail: silvia_geicu@cnmp.ro

- Domeniul 7 - Materiale, procese si produse inovative – Dana Sima (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.66, Fax: 021/311.59.92, e-mail: dana_sima@cnmp.ro

- Domeniul 8 - Spatiu si securitate – Mihaela Calin (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.51, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mihaela_calin@cnmp.ro

- Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista – Andreea Dimitriu (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.52, Fax: 021/311.59.92, e-mail: andreea_dimitriu@cnmp.ro