PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2010-05

2010-05-18:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate – Competitia 2 – 2008, etapa de finantare – credit de angajament

In baza Deciziei nr. 9863/12.05.2010 a Presedintelul ANCS, tinand cont de instructiunile cuprinse in anexa nr. 2 a Deciziei nr. 9815/26.02.2010, repartizarea creditelor de angajament pentru anul 2010 la Programul 4 Parteneriate cu scadenta in anul 2011 este prezentata in tabelele de mai jos:

- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- D6
- D7
- D8
- D9

Fata de aceasta repartizare, în cazul in care nu exista posibilitatea de utilizare a volumului de finantare din aceasta sursa, partial sau total, va rugam sa ne comunicati acest lucru prin adresa oficiala semnata de reprezentantul legal al institutiei coordonatoare, precum si de catre directorul de proiect.

Pentru toate celelalte proiecte la care valoarea de finantare prin credite de angajament poate fi utilizata, se va depune Act Aditional de Angajare a Creditului de angajament conform modelului care poate fi descarcat aici.

La intocmirea Actului Aditional se vor avea in vedere recomandarile din Decizia nr. 9815/26.02.2010 – anexa 2, care prevede in principal urmatoarele:
- Cuprinderea cu prioritate, in bugetul proiectului a costurilor pentru resursa umana care vizeaza cu precadere cercetatorii full-time, a costurilor pentru experimente precum si a altor costuri pentru realizarea obiectivelor – publicare in reviste ISI, brevetare si pentru diseminarea rezultatelor;
- Limitarea, recomandabil eliminarea, costurilor pentru mobilitate internationala, precum si a costurilor pentru achizitia de dotari independente, aparatura si echipamente.

Termenul limita pentru depunerea Actelor Aditionale este 28 mai 2010.

PRECIZARE: Pentru creditele de angajament nu se acorda avans.2010-05-05:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate – Competitia C1-2007
Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu art. 6, lit. p din contractul de finantare, fiecare contractor are ca obligatie sa realizeze o pagina de internet in limba romana si limba engleza privind proiectul în derulare. Pagina trebuie actualizata in permanenta pe perioada desfasurarii proiectului, punandu-se astfel in evidenta rezultatele intermediare si finale.

In cazul in care nu ati comunicat catre CNMP link-ul catre pagina web a proiectului pe care il coordonati si va regasiti in lista disponibila aici, care pune in evidenta neconformitatile legate de aceasta obligatie, va rugam sa transmiteti acest link pe adresa de e-mail: siteuri2007@cnmp.ro, pana la data de 14.05.2010.

In cazul in care nu indepliniti aceasta obligatie contractuala, asa cum a fost reamintit si de catre Presedintele ANCS, Dl. Adrian Curaj, cu ocazia recentelor manifestari ce au avut loc la Iasi, Timisoara si Cluj, in conformitate cu prevederile art. 48 (1) din contractele de finantare, CNMP poate rezilia contractul.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!2010-05-03:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate – Competitia C2-2008
Modelul de Act Aditional de Angajare a Bugetului pe anul 2010, rezultat in urma negocierilor din perioada 19.04-21.04.2010 poate fi descarcat de aici.
Pentru cei care solicita avans, Cererea de Avans se depune impreuna cu Actul Aditional.
Temenul limita pentru depunerea Actului Aditional este 12.05.2010.
Se mentioneaza faptul ca in planul de realizare se va prevedea o singura etapa cu termenul de finalizare pana cel tarziu 10.12.2010.
Pentru proiectele care nu au fost negociate in acea perioada urmeaza un anunt in scurt timp.