PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2010-04

2010-04-02:
In atentia contractorilor PNCDI2 - Competitia 1 - 2007

Avand in vedere intarzierile inregistrate in alocarea resurselor financiare pentru anul 2010, va aducem la cunostinta faptul ca pentru toate proiectele pentru care a fost negociat nivelul de finantare aferent anului 2010, se accepta, pe baza Actului Aditional de Angajare a Bugetului pe anul 2010, finalizarea acestora pana la data limita de 10 Decembrie 2010.
Modelul de Act Aditional de Angajare a Bugetului pe anul 2010 poate fi descarcat de aici.
Pentru cei care solicita avans, Cererea de Avans se depune o data cu Actul Aditional.
Temenul limita pentru depunerea Actului Aditional este 16.04.2010.2010-04-12:
In atentia contractorilor PNCDI2 - Competitia 1 - 2007
Stimati contractori, urmare a prevederilor Deciziei nr. 9815 din 26.02.2010 a Presedintelui A.N.C.S., privind repartizarea fondurilor bugetare pe programe componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013 si a negocierilor avute in perioada 18 – 25 martie 2010 in vederea intocmirii actelor aditionale de angajare a bugetului pentru anul 2010 ne-au fost solicitate o serie de clarificari, pe care vi le punem la dispozitie:

1. Referitor la anexa “Actul aditional la Acordul Ferm de Colaborare”, precizam urmatoarele:
- Acordul Ferm de Colaborare reprezinta singurul document juridic care reglementeaza relatiile contractuale dintre partenerii din consortiul pentru realizarea unui proiect de cercetare finantat in cadrul Programului 4 – “Parteneriate in domeniile prioritare”. Acesta cuprinde atat informatii tehnico-stiintifice, economico-financiare cat si alte clauze similare contractelor de finantare incheiate de catre CNMP cu entitatile coordonatoare de proiecte;
- Acordul Ferm de Colaborare are valabilitate si produce efecte numai in situatia in care acesta este semnat, concomitent, de catre toti partenerii din consortiul;
- Modificarea si completarea Acordului se poate realiza numai prin act aditional semnat de catre toti partenerii din consortiu, care sa puna in evidenta acordul partilor;
- Modificarile efectuate conform celor de mai sus, urmeaza a fi depuse ca si anexe la actele aditionale de angajare a bugetului pentru anul 2010 si vor contine in mod obligatoriu informatii detaliate despre alocarea bugetului intre partenerii consortiului corespunzator activitatilor asumate la negociere.

2. Referitor la solicitarile privind iesirea din consortii a unor parteneri care nu beneficiaza de sume de la bugetul de stat in anul 2010, precizam urmatoarele:
- In conformitate cu prevederile contractelor de finantare, art.6, lit.j, retragerea din consortiu se poate realiza numai in cazul in care entitatea se afla in stare de faliment, lichidare sau daca cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale precum si daca cesioneaza pachetul majoritar de parti sociale/actiuni;
- Va reamintim faptul ca la evaluarea propunerilor de proiecte depuse in competitii, structura consortiilor a fost unul din criteriile de punctaj importante – maxim 20 puncte.2010-04-15:
In atentia contractorilor PNCDI2 - Competitia 2 - 2008
In baza Deciziei nr. 9815/26.02.2010 a Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - A.N.C.S., privind repartizarea fondurilor bugetare pentru Programul 4 Parteneriate si avand in vedere anuntul din data de 17.03.2010 de pe site-ul CNMP - Parteneriate, va invitam la sediul CNMP in datele de 19, 20 si 21 Aprilie 2010 intre orele 10.00 – 17.00 pentru negociere. Negocierea va avea loc numai pentru proiectele din tabelele de mai jos:

- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- D6
- D7
- D8
- D9

Pentru restul proiectelor din Competitia 2 – 2008 vom reveni cu noi informatii in scurt timp.2010-04-21:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate – Competitiile C1-2007 si C2-2008
Pentru a asigura transparenta utilizarii resurselor bugetare in conformitate cu HG 475/2007 si luand in considerare si recomandarile Guvernului si ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in acest sens, este necesara o analiza a cheltuielilor salariale realizate in anii 2007, 2008 si 2009, in cadrul proiectelor finantate prin programele cuprinse in Planul National CDI.

In acest sens, va solicitam sprijinul in furnizarea datelor solicitate, aferente proiectelor Programului 4 – Parteneriate in care sunteti implicati, pana cel tarziu in data de 19.05.2010.

Pentru a usura acest proces, CNMP pune la dispozitia contractorilor Programului Parteneriate, o aplicatie software dedicata, care poate fi utilizata in paralel atat de catre Coordonatorii proiectelor cat si de catre Partenerii implicati in proiectele respective.

Fisierul cu informatiile finale (conform instructiunilor din kit-ul de instalare) va fi trimis de catre Coordonatorul proiectului, prin e-mail pe adresa salarizarep4@cnmp.ro sau depus pe un CD-ROM la secretariatul CNMP, direct sau prin posta (in aceasta situatie va rugam sa insotiti CD-ROM-ul de o scrisoare de inaintare si sa marcati pe CD-ROM numarul contractului).

Va multumim pentru ajutorul pe care ni l-ati oferit pana acum si pe care suntem convinsi ca ni-l veti acorda si in continuare.

Detalii privind procedura de lucru cu aplicatia software sunt prezentate in cele ce urmeaza:
- Kit-ul de instalare al aplicatiei software se poate descarca de aici. (versiunea din data de 22.04.2010)
- Instructiunile pentru completarea datelor solicitate in cadrul aplicatiei software se gasesc in kit-ul de instalare ("Instructiuni de folosire.pdf").
- Coordonatorii proiectelor vor folosi pentru aceasta aplicatie, acelasi User si aceeasi Parola utilizate si in cazul aplicatiei de contractare on-line. Acestea sunt folosite o singura data, la prima conectare in aplicatie.
- Partenerii nu au nevoie de User si Parola pentru operare, deoarece vor lucra pe baza unor fisiere trimise de coordonator (conform instructiunilor).

Pentru probleme de ordin tehnic, va rugam sa ne trimteti un e-mail la adresa: contractare2007@cnmp.ro. De asemenea pentru probleme urgente, ne puteti contacta in timpul programului de lucru si la telefon: 021 302 38 96.

Observatii:

- Aplicatia ruleaza numai pe masinile echipate cu sisteme de operare Microsoft Windows.
- Kitul de instalare a fost impachetat folosind aplicatia WinZip. Daca nu puteti despacheta fisierul executabil, puteti descarca o versiune de evaluare a aplicatiei WinZip de la urmatorul link: WinZip.
- Restrictiile in ceea ce priveste port-ul utilizat sunt aceleasi ca in cazul aplicatiei pentru contractare folosita deja de Coordonatorii proiectelor, si anume: port-ul 5588.2010-04-22:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate – Competitiile C1-2007 si C2-2008
Referitor la anuntul din data de 21-04-2010:
- Pentru contractorii care au instalat deja aplicatia software pentru salarizare, va rugam sa folositi fisierul de actualizare disponibil aici, pentru a corecta o eroare semnalata in aplicatie, referitoare la numarul maxim de persoane ce pot fi introduse intr-o luna.
- Pentru contractorii care nu au instalat inca aplicatia software, aceasta poate fi instalata folosind kit-ul disponibil aici.

Va multumim pentru intelegere!2010-04-23:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate – Competitiile C1-2007 si C2-2008
Referitor la completarea informatiilor in aplicatia software de salarizare dorim sa facem urmatoarele precizari:
- venitul brut se refera la venitul salarial brut in lei decontat de la bugetul de stat din proiectul respectiv in acea luna;
- partenerii nu au nevoie de User si Parola pentru operare, deoarece vor lucra pe baza unor fisiere trimise de coordonator (conform instructiunilor de utilizare a aplicatiei software disponibile aici).