PROGRAMUL 4
Parteneriate in domeniile prioritare

ANUNTURI

Cautare 2010-03

2010-03-15:
ANUNT privind finantarea in anul 2010 a Proiectelor contractate in cadrul Programului 4 „Parteneriate in domeniile prioritare” al Planului National C-D si I II

Competitia 1 - 2007
In baza Deciziei nr. 9815 din 26.02.2010 a Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - A.N.C.S., privind repartizarea fondurilor bugetare pe programe componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 - 2013, transmisa C.N.M.P. cu Scrisoarea A.N.C.S. Nr.10217 din 01.03.2010 si ca urmare a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului Nr.475/2007 privind aprobarea Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007 - 2013, referitor la repartizarea finantarii pe Domeniile Programului 4, precum si prin folosirea rezultatelor evaluarii independente efectuate in luna Noiembrie 2009 si a criteriilor cuprinse in Anexa nr.2 la Decizia Nr.9815 din 26.02.2010, in conditiile specifice fiecarui Domeniu al Programului, volumul finantarii in anul 2010 a proiectelor in derulare in cadrul Competitiei C1-2007, este cel prezentat in tabelele de mai jos:

- Domeniul 1
- Domeniul 2
- Domeniul 3
- Domeniul 4
- Domeniul 5
- Domeniul 6
- Domeniul 7
- Domeniul 8
- Domeniul 9

In limita acestui volum de finantare, in cadrul procesului de negociere a Actelor Aditionale pe anul 2010, se va urmari finalizarea proiectelor, prin obtinerea unor rezultate cat mai apropiate de cele prevazute initial.
Totodata, se va urmari asigurarea costurilor strict necesare obtinerii rezultatelor convenite prin negociere si in primul rand a celor pentru resursa umana si pentru experimentarile absolut necesare.

Competitia 2 - 2008
Proiectele derulate in cadrul Competitiei C2-2008 se vor finanta in anul 2010 in ordinea punctajelor obtinute la evaluarea initiala, in limita fondurilor repartizate pe Domeniul respectiv conform Hotararii Guvernului Nr. 475/2007 si la nivelul de finantare mediu pe proiect, rezultat pentru proiectele derulate in cadrul Competitiei C1-2007, asa cum se prezinta in tabelele de mai jos:

- Domeniul 1
- Domeniul 2
- Domeniul 3
- Domeniul 4
- Domeniul 5
- Domeniul 6
- Domeniul 7
- Domeniul 8
- Domeniul 9

Procesul si programul de negociere pentru Competitia 1
Echipa de negociere este formata din Directorul de proiect si Responsabilul economic. Documentul pentru negociere il reprezinta Planul de realizare al proiectului, restructurat conform fondurilor propuse pentru negociere si asigurarii finalizarii proiectului cu rezultate cat mai apropiate de cele prevazute initial.
Programul de negociere pe Domenii este cel prezentat in tabelele de mai jos:

- Domeniul 1
- Domeniul 2
- Domeniul 3
- Domeniul 4
- Domeniul 5
- Domeniul 6
- Domeniul 7
- Domeniul 8
- Domeniul 92010-03-17:
PRECIZARI privind finantarea proiectelor derulate in cadrul Competitiei C2-2008

La ANUNTUL privind finantarea in anul 2010 a proiectelor contractate in cadrul Programului 4 "Parteneriate in domeniile prioritare" al Planului National C-D si I II, referitor la finantarea proiectelor derulate in cadrul Competitiei C2-2008, se face precizarea ca negocierea efectiva pentru aceste proiecte va incepe dupa incheierea negocierii pentru proiectele derulate in cadrul Competitiei 1-2007, nivelul de finantare mediu pe proiect folosit, fiind acela rezultat pentru proiectele derulate in cadrul Competitiei C1-2007, pe intreg Programul.
Astfel, finantarea se va asigura in limita fondurilor repartizate pe fiecare Domeniu, conform Hotararii Guvernului Nr.475/2007 si la nivelul de finantare mediu precizat mai sus.