PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2009-09

2009-09-03:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2007-2013

Va aducem la cunostiinta faptul ca incepand cu data de 1 septembrie 2009 se completeaza documentele de raportare (disponibile in paginile de monitorizare) prin introducerea, la pagina 19, a unei mentiuni referitoare la respectarea limitelor plafoanelor salariale stabilite prin HG 475/2007.2009-09-23:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2007-2013 - Competitia 1 - 2007

Avand in vedere preocuparea continua a Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si a Centrului National pentru Management Programe pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiectele finantate in cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare" si pentru a veni in ajutorul contractorilor, va comunicam urmatoarele:

Pentru etapele contractelor angajate prin Competitia 1 – 2007 si predate integral in trimestrul I al anului 2009, a caror valoare depaseste suma aprobata pentru anul in curs, se vor plati diferentele pana la nivelul valorilor acestor etape, conform tabelului de mai jos.

Va rugam sa intocmiti actele aditionale avand in vedere cele sus-mentionate - modelul disponibil aici – termenul de depunere al acestora fiind 12 octombrie 2009.

Pentru actele aditionale depuse in termen si avizate favorabil (semnate) de catre CNMP, plata se va realiza pana la sfarsitul lunii octombrie a anului in curs, in conformitate cu prevederile cap. I, art. 1, alin. 1 din Ordinul MFP nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

- D1 - lista
- D2 - lista
- D3 - lista
- D4 - lista
- D5 - lista
- D6 - lista
- D7 - lista
- D8 - lista
- D9 - lista