PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2009-07

2009-07-01:
Precizari cu privire la anuntul din data de 23.03.2009

Urmare Deciziei presedintelui ANCS nr. 9628/11.03.2009, precum si a ultimelor reglementari privind modul de utilizare a creditelor de angajament si a posibilitatii achitarii cheltuielilor efectuate in contul acestora in masura unor alocari ulterioare de fonduri de la bugetul de stat pe anul 2009, va solicitam ca predarea etapelor sa fie efectuata cu documentatia conform RIA:

- sectiunea 1 - Raportul stiintific si tehnic;
- sectiunea 2 - Raportul explicativ al cheltuielilor.

Pentru cei care au predat pana la aceasta data etapa cu documentatia incompleta, solicitam completarea documentatiei conform celor de mai sus in termen de 15 zile de la data prezentei.
Consideram aceasta solicitare in ajutorul contractorilor si va multumim in avans pentru intelegere.2009-07-27:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2007-2013
In vederea asigurarii transparentei si a unui control eficient privind ajutorul de stat si in conformitate cu prevederile Deciziei Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica nr. 9451/21.12.2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea proiectelor CDI conform PNCDI II", Centrul National de Management Programe are obligatia monitorizarii implementarii mai sus mentionatei scheme.
In acest sens CNMP intocmeste, anual, un raport ce are ca baza de raportare valorile de la bugetul de stat, ce revin prin contractele de finantare entitatilor care din punct de vedere juridic intra sub incidenta schemei de ajutor de stat.

In conformitate cu prevederile art. 6, lit. n din contractul de finantare pentru executie proiecte, contractorul are obligatia ca,"in termen de 15 zile de la efectuarea platii executate de catre Autoritatea contractanta, contractorul se obliga sa transmita la Autoritatea contractanta dovada efectuarii platilor catre partenerii din Consortiu prezentat in oferta".

In situatia in care, pana la data primirii prezentei notificari, platile nu au fost efecutate catre parteneri, va rugam sa dispuneti de urgenta masurile ce se impun pentru reglementarea acestei situatii, in caz contrar, etapa urmatoare va suporta penalizari in conformitate cu art. 53 din contractul de finantare. Mentionam ca termenul de 15 zile este un termen asumat contractual, fiind in consecinta o obligatie care trebuie indeplinita in mod imperativ.

Termenul limita pana la care se va mai accepta transmiterea situatiei platilor aferente competitiei 2/2008, catre parteneri conform anexei disponibile aici este de 01 septembrie 2009 la adresa mihaela_manole@cnmp.ro.