PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2009-05

2009-05-27:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2007-2013

Va informam ca, prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 3845 din 06.05.2009 au fost aprobate modelul pentru "Registrul de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare – dezvoltare" si "Metodologia de inregistrare a rezultatelor activita tii de cercetare – dezvoltare".

In conformitate cu prevederile art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, toate rezultatele cercetarii, obtinute la finalizarea proiectelor si cu prioritate a acelora care raspund indicatoarelor definite pentru Programul IV – Parteneriare in domeniile prioritare, vor fi inscrise in acest Registru.
Inscrierea se va realiza de catre fiecare dintre persoanele juridice executante (coordonator proiect) a contractelor de cercetare - dezvoltare si inovare finantate in cadrul Planului National II.

Prevederile Ordinului mai sus mentionat sunt disponibile aici.

In consecinta, prevederile mai sus mentionatului Ordin vor fi incluse, ca obligatii ale Contractorului, prin acte aditionale ulterioare, in contractele de finantare pentru executie proiecte.