PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2009-04

2009-04-02:
In atentia Coordonatorilor de proiecte care au in componenta consortiilor entitati beneficiare ale ajutorului de stat

In vederea asigurarii transparentei si a unui control eficient privind ajutorul de stat si in conformitate cu prevederile Deciziei Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica nr. 9451/21.12.2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea proiectelor CDI conform PNCDI II", Centrul National de Management Programe are obligatia monitorizarii implementarii mai sus mentionatei scheme.
In acest sens CNMP intocmeste, anual, un raport ce are ca baza de raportare valorile de la bugetul de stat, ce revin prin contractele de finantare entitatilor care din punct de vedere juridic intra sub incidenta schemei de ajutor de stat.

In conformitate cu prevederile art. 6, lit. n din contractul de finan?are pentru execu?ie proiecte, contractorul are obliga?ia ca, "in termen de 15 zile de la efectuarea platii executate de catre Autoritatea contractanta, contractorul se obliga sa transmita la Autoritatea contractanta dovada efectuarii platilor catre partenerii din Consortiu prezentat in oferta".
Va rugam sa ne transmiteti, la adresa de e-mail mihaela_manole@cnmp.ro, pana marti, 7 aprilie 2009, situatia platilor catre parteneri conform anexei disponibile aici.

In situatia in care, pana la data primirii prezentei notificari, platile nu au fost efecutate catre parteneri, va rugam sa dispuneti de urgenta masurile ce se impun pentru reglementarea acestei situatii, in caz contrar, etapa urmatoare va suporta penalizari in conformitate cu art. 53 din contractul de finantare. Mentionam ca termenul de 15 zile este un termen asumat contractual, fiind in consecinta o obligatie care trebuie indeplinita in mod imperativ.2009-04-27:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013
Forma modificata a documentelor de raportare pe care va rugam sa o utilizati incepand cu 1 mai 2009, poate fi descarcata de aici.