PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2009-03

2009-03-02:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013

Va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de 2 Martie 2009 se sisteaza depunerea documentelor aferente etapelor de realizare a proiectelor care au ca termen de predare perioada martie - aprilie 2009.
Depunerea documentelor mai sus mentionate, cu respectarea noilor sume, se va relua dupa aprobarea actelor aditionale de angajare a sumelor de la bugetul de stat aferente anului 2009 pentru fiecare proiect.


2009-03-16:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013

Bugetul aprobat a fi angajat in anul 2009 pentru finantarea proiectelor in derulare este de 245.023.202 RON (sursa 1), ceea ce reprezinta 24.36% din necesarul anului 2009, asa cum rezulta din adresa ANCS nr 10156/09.03.2009 disponibila aici.

Potrivit recomandarilor din adresa mai sus mentionata, bugetul se aloca pe baza urmatoarelor principii:
- Dirijarea cu prioritate a bugetului catre proiectele aflate intr-un stadiu avansat de realizare, respectiv cele din Competitia 1 – 2007. In acest sens se va repartiza pentru fiecare proiect un procent de 26.7% din valoarea contractata pentru anul 2009. Decontarea activitatilor pentru anul 2009 se va face esalonat, incepand cu Trimestrul II 2009, pana la cel tarziu 15 septembrie 2009, fara a se accepta decontari in Trimestrul IV 2009;
- Pentru proiectele acceptate la finantare din Competitia 2 – 2008, proiectele aflate in stadiu incipient de realizare (contractele fiind incheiate la data de 01.10.2008), va fi decontata prima etapa a proiectului, predata pana la sfarsitul Trimestrului I 2009. Se recomanda neangajarea altor cheltuieli la etapele urmatoare din anul 2009, decat pe baza creditelor de angajament.

Totodata, suplimentar, pot fi utilizate in 2009 credite de angajament in valoare totala de 100.000.000 RON (sursa 2). Aceste credite de angajament, permit derularea de activitati in cadrul proiectelor, cu acoperirea cheltuielilor necesare de catre contractor si rambursarea valorii acestora in trimestrul I al anului 2010.

Urmare a celor de mai sus, alocarea fondurilor cu nominalizarea valorilor pe cele doua surse, pentru fiecare proiect in parte aflat in derulare la CNMP, este prezentata in listele de mai jos:

Domeniul / Competitia
C1
C2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

Rugam toti contractorii ca la intocmirea Actelor Aditionale de angajare a finantarii proiectelor pentru anul 2009, sa-si dimensioneze activitatile si implicit costurile acestora, la valorile prezentate in liste.

La intocmirea actelor aditionale, recomandam sa tineti seama de urmatoarele:
- Sumele care fac obiectul reducerii contractelor pentru anul 2009 se vor adauga la sumele deja prevazute in contract pe anul 2010;
- Sumele comunicate se pot aloca in cadrul devizelor pe cheltuieli directe dupa optiunea contractorilor;
- Platile in limita bugetului propriu-zis (sursa 1), nu vor depasi termenul de 15.09.2009;
- Este permisa redistribuirea activitatilor intre parteneri, cu conditia existentei acordului scris al partilor;
- Este permisa reducerea numarului partenerilor in cadrul unui consortiu pana la mimim 3 parteneri, cu conditia existentei acordului scris al partilor;
- Nu este permisa introducerea de parteneri noi in proiect.

Avand in vedere perioada de criza pe care o traversam, precum si dimensiunea bugetului pentru aceasta perioada, se recomanda pentru fiecare director de proiect, efectuarea unei analize obiective asupra proiectului, in vederea reducerii costurilor si implicit a valorii totale a acestuia. In acest sens recomandam:
- La cheltuieli de personal: pastrarea exclusiv a colectivului care lucreaza efectiv la realizarea proiectului, cu precadere persoane implicate cu norma intreaga, doctoranzi si tineri cercetatori;
- Evitarea efectuarii de achizitii colaterale proiectului si reducerea acestora la minimul necesar;
- Sa se aiba in vedere faptul ca nu se vor aproba achizitionarea de mijloace de transport;
- Redimensionarea actiunilor suport si a mobilitatilor;
- Renuntarea la unele activitati din planul de realizare care nu sunt strict necesare si fara de care nu se pericliteaza finalizarea proiectului;
- Regia se va dimensiona la minim 7%.

Mentionam ca fara a lua in considerare aceste recomandari, proiectele risca sa depaseasca durata maxima prevazuta, cu consecinte nedorite privind utilizarea rezultatelor.

Pentru rezolvarea tuturor problemelor punctuale ce pot aparea la intocmirea actelor aditionale, CNMP initiaza in perioada 23.03.2009 – 30.03.2009, sesiuni de discutii/consultanta cu directorii de proiecte, la sediul din Str. Mendeleev 21-25, Bucuresti.

Termenul de depunere a Actelor Aditionale este 31.03.2009.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!


2009-03-23:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013
In completarea ANUNTULUI din 16.03.2009, pentru cresterea operativitatii in demersul de intocmire a actelor aditionale privind angajarea sumelor anuntate pentru anul 2009, CNMP vine in intampinarea colaboratorilor sai cu urmatoarele precizari:
- Documentele anexa la actele aditionale pentru care este necesara alinierea lor la bugetul alocat, sunt:
1. Planul de realizare;
2. Esalonarea platilor;
3. Devizul cadru;
4. Informatiile financiare ale proiectului.
I. Pentru proiectele finantate din Competitia 1 - 2007

Modelul de act aditional este disponibil aici (model anexe: Deviz cadru, Esalonarea platilor).

1. Planul de realizare,
se structureaza pentru anul 2009 cu etape distincte in raport cu sursa de finantare (inclusiv cu activitatile asociate acestora).
Pentru etapele finantate din sursa 1, acestora li se vor prevedea termene de predare si valori in limita sumei de finantare 1. Se recomanda finalizarea acestor etape pana la 15.09.2009.
Pentru etapele finantate din sursa 2, acestea vor fi prevazute a se desfasura in continuarea etapelor finantate din sursa 1, cu termene limita de predare 15.12.2009. La predarea acestor ultime etape se vor prezenta numai rapoartele stiintifice, documentele aferente raportarilor economice urmand a se preda pana in 30.03.2010, in vederea efectuarii platilor.
Etapele, inclusiv activitatile, care nu pot fi finantate in 2009, indiferent de sursa de finantare, vor fi prevazute a se derula in 2010.
Nota: Etapele predate deja in totalitate in Trimestul 1 din 2009 si a caror valoare de decontare depaseste limita indicata prin bugetul aprobat, sunt preluate de CNMP, plata acestora urmand a se efectua in doua transe:
- Prima transa la valoarea bugetului aprobat in 2009 (sursa 1), pe baza cererii de plata intermediara (model disponibil aici);
- A doua transa la data la care se va beneficia de o urmatoare alocare bugetara.
Prevederile de mai sus vor fi convenite si stipulate in actul aditional.

2. Esalonarea platilor
Documentul va pune in evidenta ca o prima transa de plata in 2010, valoarea creditului de angajament utilizat in 2009, la data respectiva urmand a se prezenta la CNMP si documentele economice de post calcul, corespunzatoare acestei transe.

3. Devizul cadru
Este necesar a se structura pe categoriile de cheltuieli directe si cheltuieli indirecte, pentru:
- Anul 2009 – luand in considerare numai valoarea mentionata ca sursa 1 de finantare;
- Anul 2010 – luand in considerare cumularea valorilor prevazute pentru acest an, inclusiv a valorii creditelor de angajament utilizate in 2009.
4. Informatii financiare
Se vor completa informatiile din Anexa 1, referitoare la defalcarea sumelor pe ani (buget + cofinantare) pentru fiecare partener in parte, rezultate in urma modificarilor aduse conform actului aditional.

II. Pentru proiectele finantate din Competitia 2 – 2008

Modelul de act aditional este disponibil aici (model anexe: Deviz cadru, Esalonarea platilor).

1. Planul de realizare,
se structureaza pentru anul 2009 cu etape distincte in raport cu sursa de finantare (inclusiv cu activitatile asociate acestora).
Prima etapa a proiectelor predata in trimestrul I 2009, va fi decontata la valoarea prevazuta initial in proiect, din sursa 1 de finantare.
Restul etapelor care se doreste a se desfasura in 2009, vor fi finantate pe baza creditelor de angajament (sursa 2). Acestea vor fi prevazute a se desfasura in continuarea etapei predate in Trimestrul 1 din 2009, cu termene limita de predare 15.12.2009. La predarea acestor ultime etape se vor prezenta numai rapoartele stiintifice, documentele aferente raportarilor economice urmand a se preda in Trimestrul 1 al anului 2010, in vederea efectuarii platilor.
Etapele, inclusiv activitatile, care nu pot fi finantate in 2009, indiferent de sursa de finantare, vor fi prevazute a se derula in 2010.

Esalonarea platilor, Devizul cadru si Informatiile financiare se vor completa conform prevederilor precizate.

Reiteram oferta noastra si va aducem la cunostinta ca, pentru orice alte probleme specifice, detalii, consultanta, CNMP va sta la dispozitie in perioada 23.03 – 30.03.2009 la sediul din strada Mendeleev, nr. 21-25.

Va multumim pentru intelegere si colaborare.2009-03-27:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013

Datorita perioadei scurte ramase pentru intocmirea actelor aditionale, termenul de predare a acestora se prelungeste pana in data de 07.04.2009.

Actele aditionale pentru ambele competitii se vor intocmi pe hartie conform modelelor prezentate in anuntul din data de 26.03.2009. Pentru a usura intocmirea pe hartie a anexelor actelor aditionale aferente Competitiei 2 – 2008, va punem la dispozitie o noua versiune a aplicatiei on-line de contractare, care permite exportul anexelor in tabele de tip Excel (disponibila aici). Pentru a va asigura de o instalare corecta a aplicatiei, va rugam sa dezinstalati versiunea existenta si apoi sa instalati noua versiune.


2009-03-26:
In atentia contractorilor din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare", Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, pentru perioada 2007-2013
Pentru a se pune in evidenta angajarea sumelor pe anul 2009 in raport cu cele doua surse de finantare (buget 2009 si credite de angajament), au fost modificate modelele de acte aditionale si anexele acestora, astfel:
I. Pentru proiectele finantate din Competitia 1 - 2007
Modelul de act aditional este disponibil aici (model anexe: Deviz Cadru, Esalonarea Platilor)
II. Pentru proiectele finantate din Competitia 2 – 2008
Modelul de act aditional este disponibil aici (model anexe: Deviz Cadru, Esalonarea Platilor)