PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

Cautare 2008-03

2008-03-24:
In atentia contractorilor Programului PARTENERIATE
Documentele de raportare au suferit mici modificari. Va rugam sa descarcati noua versiune din pagina de monitorizare.
Mentionam ca pentru o mai buna intelegere a modului de completare a acestora, CNMP organizeaza Simpozionul cu tema "Parteneriate in domeniile prioritare - Elemente de monitorizare a proiectelor finantate".


2008-03-21:

In atentia contractorilor Programului PARTENERIATE
Toti directorii de proiecte din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare" sunt rugati sa ia la cunostiinta urmatoarea nota privind unele aspecte ale monitorizarii documentelor de raportare.


2008-03-21:

In atentia contractorilor Programului PARTENERIATE
Toti directorii de proiecte din cadrul Programului 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare" sunt rugati sa ia la cunostiinta urmatoarea nota privind ajutorul de stat.


2008-03-21:

Foarte important - In atentia ofertantilor PN2 – Programul 4

Revenim la anuntul din data de 29/01/2008 precizandu-va faptul ca:

Unitatiile si institutiile, avand cuprinsa in obiectul de activitate Cercetarea – Dezvoltarea, care au depus propuneri de Proiecte la competitia 2008 a Programului 4 al PN II, trebuie sa cunoasca faptul ca, in cazul selectarii Proiectului pentru finantare, in momentul negocierii si contractarii, toti membrii consortiului care solicita finantare din fonduri publice, au obligatia atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare – dezvoltare si inovare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului Nr.57/2002, aprobata prin Legea nr.324/2003, cu completarile si modificarile ulterioare.
Atestarea se obtine in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.551/2007, intrata in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, adica 21 Iunie 2007, obligativitatea precizata mai sus, aplicandu-se dupa un an de la aceasta data, adica 21 Iunie 2008, data anterioara perioadei de negociere si contractare.
Tinand cont de termenele si procedurile prevazute prin Metodologia de evaluare pentru atestare si acreditare, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.551/2007, fiecare unitate sau institutie solicitanta a atestarii, are intreaga responsabilitate pentru obtinerea atestarii pana in momentul negocierii si contractarii, oricare din membrii consortiului putand periclita contractarea Proiectului, prin neobtinerea atestarii proprii, in timp util.