PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”

ANUNTURI

2011-04-20:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - Competitia 2 - 2008

In urma anuntului din data de 14.03.2011, au fost depuse la UEFISCDI cereri de suplimentare buget pentru finalizarea achizitiilor de echipamente de cercetare si software-ul asociat deja contractate si partial achitate. Cererile depuse au fost analizate si au fost aprobate acele cereri care au avut anexate copia contractului de achizitie si situatia platilor efectuate, conform anuntului.
Lista proiectelor carora le-a fost aprobata suplimentarea se gaseste aici.
Pentru acordarea suplimentarii este necesara intocmirea unui Act Aditional, modelul fiind disponibil aici.

Pentru contractele 52122 si 72190, deoarece suplimentarea se acorda unui partener din consortiu, se va anexa la Actul Aditional si "Act Aditional la Acordul Ferm de Colaborare" – care va cuprinde informatiile financiare generale despre proiect.


2011-03-14:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - Competitia 2 - 2008

In cadrul Programelor de finantare IDEI si PARTENERIATE, proiectele care in urma evaluarii stadiului de implementare, in 2010, au obtinut un punctaj de min. 45 puncte pot solicita o suplimentare de buget, pana in data de 31 martie 2011.
Aceasta suplimentare de buget trebuie justificata si se poate acorda doar pentru finalizarea achizitiilor de echipamente de cercetare si software-ul asociat, prevazute in Contractele de finantare ale proiectelor, echipamente si software deja contractate si partial achitate. Ca justificare se va atasa copia contractului de achizitie si situatia platilor efectuate.


2011-03-04:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - Competitia 2 - 2008

Avand in vedere modificarile legislative cu privire la "Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare – dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat" adoptate prin HG 134/2011, structura devizului cadru pentru anul 2011 se modifica. In acest sens este necesara intocmirea unui nou Act Aditional (nr 2/2011), conform modelelor de mai jos:

- Model Act Aditional
- Model Anexa 3 - Deviz cadru

Totodata, prin acest Act Aditional se poate prelungi, la solicitarea Contractorului, perioada de executie a proiectului pana cel tarziu in data de 10.12.2011, conform deciziei Presedintelui ANCS, nr. 9523/2011.

Contractorii care solicita prelungirea duratei de executie a contractelor vor inainta spre aprobare Autoritatii Contractante o Nota Justificativa (document justificativ) care sa cuprinda motivele intemeiate ce au dus la aceasta prelungire.

Mentionam ca acest Act Aditional nu vine sa modifice Actul Aditional nr. 1/2011 depus de contractori, ci doar sa aduca unele completari.

Deschiderea financiara pentru anul 2011 se face pe baza Actului Aditional nr. 1/2011, deja inregistrat la Autoritatea Contractanta.


Aceste Acte Aditionale se vor depune in doua exemplare, prin posta sau direct la sediul din Str. Mendeleev, nr. 21 – 25, Sector 1, Bucuresti.


2011-03-02:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate

Datorita unor probleme la reteaua de electrificare, accesul la aplicatia web pentru raportarea anuala nu s-a putut realiza in conditii optime, fapt pentru care termenul de incarcare a datelor in aplicatie se prelungeste pana in data de 08.03.2011.

Va multumim pentru intelegere si colaborare.
2011-02-15:
In atentia contractorilor Programului Parteneriate - finantare 2011

In conformitate cu Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - ANCS, privind repartizarea creditelor bugetare pentru anul 2011 pe programele componente ale Planului National de C-D si I pentru perioada 2007-2013, suma alocata continuarii si finalizarii In anul 2011 a proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate" este de 183.909.346 lei.

Potrivit celor convenite la intalnirea Conducerii ANCS cu Reprezentantii UEFISCDI si ai Organismelor consultative coordonatoare stiintific pe Programe, privind principiile si procedura de Evaluare a stadiului implementarii si conditiilor de finalizare a proiectelor in anul 2011;
Pe baza rezultatelor finale ale Evaluarii stadiului implementarii proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate" si luand in considerare recomandarile Colegiului Consultativ privind modul de utilizare a acestor rezultate si variantele de repartizare a finantarii;
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica a agreat urmatoarea Metodologie pentru stabilirea nivelului de finantare in anul 2011 a proiectelor din cadrul Programului 4 "Parteneriate", propusa de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare:

1. Alocarea volumului de finantare pe fiecare din Domeniile prioritare ale Programului, in raport cu valoarea prevazuta prin ultimul Act Aditional, pentru anul 2011.
2. Alocarea volumului de finantare pe proiect, in cadrul fiecarui Domeniu, cu luarea in considerare numai a proiectelor avand punctaje de la 25 puncte in sus (din punctajul maxim de 50 puncte), prin raportarea volumului de finantare pe Domeniu, la suma tuturor punctajelor luate in considerare pe intreg Domeniul si aplicarea acestei valori a punctului, fiecaruia din punctajele proiectelor, cu incadrarea in valoarea totala contractata pentru proiectul respectiv. In acest fel se asigura legatura directa intre performanta confirmata prin Evaluare si nivelul de finantare a proiectului in anul 2011.

Situatia alocarii finantarii pe proiecte in cadrul celor 9 Domenii este urmatoarea:

- Domeniul 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii
- Domeniul 2 - Energie
- Domeniul 3 - Mediu
- Domeniul 4 - Sanatate
- Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara
- Domeniul 6 - Biotehnologii
- Domeniul 7 - Materiale, procese si produse inovative
- Domeniul 8 - Spatiu si securitate
- Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista

Pachet documente necesar deschiderii finantarii anului 2011:

Model Act aditional
- Anexa 1 - Plan de realizare
- Anexa 2 - Informatii financiare generale
- Anexa 3 - Deviz cadru
Conventie avans

Planul de realizare pentru anul 2011 prezentat la evaluarea stadiului de implementare a proiectului, va fi corelat cu bugetul alocat si va fi anexat astfel, Actului Aditional ca Anexa 1, cu conditia pastrarii unor rezultate care sa justifice continuarea si finalizarea proiectului.

Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale dupa analiza acestora si negocierea eventualelor necorelari, impreuna cu Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Documentele necesare deschiderii finantarii in anul 2011 se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, prin posta sau direct la sediul din Str. Mendeleev, nr. 21 – 25, Sector 1, Bucuresti in perioada 16 - 25 Februarie 2011.
Documentele vor fi transmise responsabilului de domeniu din care face parte proiectul respectiv.

Responsabili domenii prioritare

- Domeniul 1 - Tehnologia Informatiei si Comunicatii – Mircea Segarceanu (etajul 4, camera 414), Telefon: 021/302.38.83, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mircea_segarceanu@cnmp.ro

- Domeniul 2 – Energie – Cristian Stroe (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.56, Fax: 021/311.59.92, e-mail: cristi_stroe@cnmp.ro

- Domeniul 3 – Mediu – Alexandru Florescu (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.54, Fax: 021/311.59.92, e-mail: alexandru_florescu@cnmp.ro

- Domeniul 4 – Sanatate – Mihaela Manole (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.63, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mihaela_manole@cnmp.ro

- Domeniul 5 - Agricultura, siguranta si securitate alimentara – Adriana Nitu (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.64, Fax: 021/311.59.92, e-mail: adriana_nitu@cnmp.ro

- Domeniul 6 – Biotehnologii – Silvia Geicu (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.65, Fax: 021/311.59.92, e-mail: silvia_geicu@cnmp.ro

- Domeniul 7 - Materiale, procese si produse inovative – Dana Sima (etajul 4, camera 420), Telefon: 021/302.38.66, Fax: 021/311.59.92, e-mail: dana_sima@cnmp.ro

- Domeniul 8 - Spatiu si securitate – Mihaela Calin (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.51, Fax: 021/311.59.92, e-mail: mihaela_calin@cnmp.ro

- Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista – Andreea Dimitriu (etajul 4, camera 424), Telefon: 021/302.38.52, Fax: 021/311.59.92, e-mail: andreea_dimitriu@cnmp.ro