<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1784
Nr Contract :
32112
Titlu proiectului :
Studiul migrarii unor elemente in structurile acvifere din zona amplasamentului viitorului depozit final de deseuri slab si mediu active Saligny
Acronimul proiectului :
 MIGRELEMENT
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
In acord cu obiectivele strategiei nationale pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare, in care mediul reprezinta un domeniu prioritar, prezentul proiect are drept scop intelegerea fundamentala si modelarea proceselor de migrare in geosfera a acelor elemente a caror radionuclizi sunt specifici deseurilor produse de reactoarele nucleare de tip CANDU, componente esentiale ale caracterizarii din punct de vedere hidrogeochimic a amplasamentului viitorului depozit de deseuri slab si mediu active Saligny, orientata catre asigurararea securitatii sale radiologice pe termen lung.Programul de lucru al proiectului este structurat pe urmatoarele directii: sinteza si analiza critica a datelor de termodinamica si cinetica chimica necesare construirii modelelor matematice; studiul proceselor de speciatie a elementelor in solutie, complexare anorganica si organica, proceselor redox si schimb ionic susceptibile de a interveni in transportul radionuclizilor; determinarea rolului materialului coloidal si al prticulelor in suspensie din apa subterana in transportul radionuclizilor; modelarea transferului reactiv de mase in cazul structurilor acvifere din zona amplasamentului in concordanta cu conditiile climatice, pedologice, mineralogice si hidrochimice locale.Proiectul preconizeaza: punerea la punct de noi metode chimico-analitice de determinare cu maxima rigurozitate a concentratiilor componentilor aflate la nivel de urme in apa subterana; elaborarea si brevetarea a unei noi tehnici de marcare a apelor subterane din structuri geologice cu permeabilitate redusa; definirea indicilor de vulnerabilitate specifici tipului de terenuri existente la Saligny si elaborarea hartilor de vulnerabilitate a zonelor adiacente depozitului, la scara de timp milenara, in diverse circumstante naturale si de exploatare a acestuia, in functie de inventarul de radionuclizi estimat a fi prezent in deseurile radioactive stocate. Prin obiectivele sale, precum si prin toate activitatile componente, proiectul are aplicabilitate directa contribuind la gasirea unor solutii constructive si de amplasare eficienta a depozitului final de deseuri radioactive, sintetizeaza elementele necesare elaborarii studiilor de impact asupra mediului, a evaluarilor de securitate radiologica si de sanatate pentru acest depozit, faciliteaza obtinerea unor rezultate stiintifice de excelenta ce vor fi introduse in circuitul informational de specialitate prin publicare si comunicare.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
dr. Marin Constantin
Adresa e-mail a directorului de proiect :
constmarin@gmail.com
Institutia coordonatoare :
Institutul de Speologie Emil Racovita al Academiei Romane
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul de Speologie Emil Racovita
2.Universitatea Bucuresti
3.Institutul de Geodinamica Sabba S Stefanescu
Pagina web a proiectului :
http://www.iser.ro/migrelement/(c) 2008 cnmp