<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
4339
Nr Contract :
22137
Titlu proiectului :
SISTEM NOVATIV DE MONITORIZARE A CALITATII ENERGIEI ELECTRICE BAZAT PE TRANSFORMAREA WAVELET IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CONSUMATORILOR INDUSTRIALI
Acronimul proiectului :
 FILOLET
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Folosirea transformarii Fourier pentru definirea unui numar mare de marimi electrice este o realitate (IEEE 1459-2000). In regimuri nesinusoidale si cu sarcini neliniare reprezentarea data de transformarea Fourier nu este de suficienta. Pierderea informatiei de timp este problema pe care transformarea wavelet o poate rezolva. Recent se incearca definirea marimilor electrice de putere utilizand domeniul timp-frecventa.Sistemul calculeaza in timp real marimile electrice utilizand transformarea wavelet si propune algoritmi de diagnosticare a unor echipamente folosite la consumatorii industriali
Durata proiectului(in luni) :
32
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/05/2011
Valoarea totala a proiectului :
2133000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Conf. dr. ing. FILOTE Constantin
Adresa e-mail a directorului de proiect :
filote@eed.usv.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Stefan cel Mare Suceava
2.Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
3.SC Technosoft International Bucuresti
4.Universitatea Politehnica Timisoara
5.SC Institutul de Cercetare proiectare pentru Electrotehnica SA Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.usv.ro/filolet/ro(c) 2008 cnmp