<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3456
Nr Contract :
22127
Titlu proiectului :
SINTEZA DE SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURATI PE BAZA DE Bi2Te3 SI Zn4Sb3 DOPATI CU APLICATII IN ENERGETICA CURATA
Acronimul proiectului :
 SEN-BITE
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Nanomaterialele cu proprietati speciale ofera o arie larga de aplicatii practice in toate sectoarele socio-economice. Una dintre acestea, cu o importanta remarcabila pentru conservarea si utilizarea eficienta a resurselor energetice precum si reducerea poluarii consta in dezvoltarea dispozitivelor termoelectrice care convertesc direct energia termica in energie electrica.Proiectul propune dezvoltarea de noi materiale avansate cu proprietati termoelectrice, pe baza carora se vor construi astfel de dipozitive. Subiectul este actual, noile materiale nanostructurate ofera noi oportunitati de cercetare si aplicatie. Pentru realizarea obiectivelor propuse vom folosi metode de sinteza noi, proiectate si realizate in institutul nostru prin achizitie proprie, care vor fi imbunatatite in cadrul acestui proiect, in curs de brevetare si altele care urmeaza a fi brevetate.Ca metode de sinteza, vom folosi metoda solvotermala, metoda hidrotermala clasica in care se utilizeaza presiuni de 3000 atm. si temperaturi de pana la 4000C (unica pe plan national), hidrotermala asistata ultrasonic cu sonotroda imersata in mediul de reactie (noutate pe plan international, CBI A00101/14.02/2007) si hidrotermal in camp de microunde. Aceste metode permit obtinerea nanocristalelor de telurura de bismut si stibina de zinc dopate cu proprietati controlate. Metodele neconventionale - metoda hidrotermala in camp de microunde si hidrotermala in camp ultrasonic, utilizate au ca efect reducerea timpului de reactie si a consumului energetic. Nanomaterialele obtinute in urma sintezelor vor fi caracterizate prin metode specifice. Sinteza nanocristalelor de Bi2-xMxTe3 si Zn4-xMxSb3, unde M sunt ionii de Fe, Sb, Cu, Pb, Sn, Ag, se va face din precursori specifici. Prin sinterizare la presiuni si temperaturi inalte, in atmosfera controlata, se obtin materialele de baza pentru realizarea dispozitivelor termoelectrice pentru conversia directa a energiei termice in energie electrica. Pe tot parcursul experimentelor se vor imbunatati caracteristicile termoelectrice ale materialelor urmarindu-se un factor de merit (Z) cat mai mare si obtinerea unui randament optim a dispozitivelor.Drepturile de proprietate intelectuala vor fi atent studiate si respectate, astfel incat sa nu se nasca conflicte intre parteneri pe parcursul derularii proiectului. Ele vor face obiectul de CBI.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2040000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Drd. Fiz. NOVACONI STEFAN-DANICA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
novaconi@gmail.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
2.Universitatea de Vest Timisoara
3.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE-Cercetare Avansata
4.SC LK-ELDUS SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.icmct.ro/senbiteÿ(c) 2008 cnmp