<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1195
Nr Contract :
32102
Titlu proiectului :
CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA PROCESELOR SI PARAMETRILOR OPTIMI PENTRU IMBUNATATIREA GRADULUI DE REMEDIERE A SOLURILOR CONTAMINATE CU HIDROCARBURI
Acronimul proiectului :
 TERESOL
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune sa faca o analiza completa a tehnologiilor viabile de remediere a solurilor contaminate cu diferiti produsi petrolieri bazata pe cercetari experimentale interdisciplinare. Se vor studia si implementa tehnologii biologice si termo-fizico-chimice inovative de eliminare a contaminantilor la nivel de laborator si pilot. Directiile de cercetare vor integra metode de bioremediere, electroremediere, piroliza precum si diferite combinatii ale proceselor in scopul determinarii configuratiilor optime tratare - repopulare in vederea refacerii proprietatilor ecologice ale solului.
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/07/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing Apostol Tiberiu
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tiberius96@k.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Politehnica Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Politehnica Bucuresti
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti
3.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000
4.Universitatea Dunarea de Jos din Galati
5.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp