<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2092
Nr Contract :
22099
Titlu proiectului :
Tehnologie de inalta eficienta energetica pentru producerea in sistem integrat a biogazului si energiei electrice din biomasa pentru fermele agricole din Romania
Acronimul proiectului :
 BIOGEF
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul se inscrie in obiectivele domeniului 2. Energie si isi propune: elaborarea unei tehnologii integrate cu eficienta energetica maxima pentru valorificarea biomasei; realizarea unui sistem flexibil care sa utilizeze o gama larga tipuri de biomasa conform conditiilor din fermele agricole din Romania; determinarea factorilor care influenteaza nivelul eficientei energetice al productiei de biogaz in cazul unui sistem integrat cu cogenerare; proiectarea si constructia unei instalatii pilot; Studiul de impact a productiei de biogaz; elaborarea unui standard pentru biogaz conform normelor UE.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing. Naghiu Alexandru
Adresa e-mail a directorului de proiect :
alexnaghiu11@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
INCDO-INOE2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
Parteneri (denumire institutie) :
1.INCDO-INOE2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
2.Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
3.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
4.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov
5.Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda
6.Academia de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu - Sisesti Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.icia.ro/proiect.aspx?pID=27(c) 2008 cnmp