<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1879
Nr Contract :
32115
Titlu proiectului :
SOLUTII ECO-EFICIENTE PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR DE PLASTIC FOLOSIND POTENTIALUL DEGRADATIV AL SISTEMELOR BIOLOGICE
Acronimul proiectului :
 ECODEGRAD
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Scopul proiectului consta in realizarea unui management eco-eficient al deseurilor polimerice prin investigarea biodegradarii in conditii aerobe a unor materiale constituie dintr-un polimer biodgeradabil (alcool polivinilic) si polimeri naturali (de ex. amidon, gelatina, colagen). Caracteristicile materialelor pe baza de APV, impreuna cu microorganismele capabile sa degradeze/transforme acesti polimeri, cat si cu metodele analitice de evaluare a degradarii se constituie drept fundamente pentru dezvoltarea unui proiect de cercetare in domeniul protectiei mediului. Obiectivele specifice proiectului sunt: mecanismul general al biodegradarii si implicarea enzimelor specifice; studiul fundamentelor tehnico-stiintifice ale degradarii microbiene a polimerilor biodegradabili; evaluarea capacitatii microorganismelor de a degrada polimeri biodegradabili; screening de tulpini microbiene pentru degradarea polimerilor; optimizarea conditiilor de cultivare pentru a facilita degradarea microbiana; obtinerea de materiale polimerice pe baza de alcool polivinilic si polimeri naturali (amidon, gelatina, colagen); stabilirea metodelor analitice de monitorizare a biodegradarii; evaluarea efectelor degradarii asupra anumitor caracteristici si proprietati ale polimerilor testati. Se vor face investigatii de microscopie optica si microscopie electronica (SEM), analize TGA, teste de permeabilitate a apei si de permeatie a gazelor, masuratori de viscozitate dinamica in solutie si topitura., analize FT-IR, DSC.Activitatile complexe prevazute in planul de realizare a proiectului se sustin prin competenta si experienta profesionala a consortiu multidisciplinar format din INCDCP-ICECHIM (coordonator), Institutul de Biochimie al Academiei Romane si Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, si SC INCERPLAST SA. Planul de realizare este conceput in corelatie cu obiectivele asumate, clar si coerent si conduce la rezultate stiintifice si cuantificabile. Finantarea proiectului asigura indeplinirea obiectivelor: obtinerea de rezultate stiintifice (metode, metodologii, solutii noi; rezultate specifice cuantificabile 1 cerere de brevet, comunicari si publicatii stiintifice in reviste cotate ISI), dar si un impact economic si social, prin imbunatatirea performantei sistemului de cercetare dezvoltare si inovare, modernizare infrastructurii de cercetare, atragerea si formarea de tineri specialisti (masteranzi si doctoranzi).
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1975000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1900000
Directorul de proiect :
Doctor, CS I, chimist Jecu Luiza
Adresa e-mail a directorului de proiect :
amalia_ghe@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
2.Universitatea Politehnica Bucuresti
3.S.C. INCERPLAST S.A.
4.Institutul de Biochimie al Academiei Romane, Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://ecodegrad.icechim.ro/(c) 2008 cnmp