<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1873
Nr Contract :
32114
Titlu proiectului :
Electrocataliza reactiilor de transformare a unui poluant major, CO2, in materie organica utila: contributii fundamentale si aplicative
Acronimul proiectului :
 ELCAT-CO2
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Obiectivele principale: reducerea poluarii prin electroreducerea selectiva a CO2. Obiective specifice: tipuri de electrozi si noi materiale electrodice nanostructurate (a); aranjamentele experimentale (de celule, celule de laborator, reactorul sub presiune de CO2, echipat cu electrozi plani sau/si traversati (b); parametrii optimi de operare (c); caracterizarea analitica si distributia produsilor (d); date cu caracter fundamental (e) asupra mecanismelor de reactie (e1), a cailor de diminuare a reactiilor concurente(e2) si asupra unor noi materiale electrodice (e3); selectivitatea electroreducerii in scopul obtinerii unui anumit produs util (f); modelarea matematica si simularea acestui proces (g).
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2136100
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Conferentiar, CS I, Dr. JITARU MARIA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mjitaru@chem.ubbcluj.ro
Institutia coordonatoare :
Univeristatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Parteneri (denumire institutie) :
1.Univeristatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
2.S.C. Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice S.A. Medias
3.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp