<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1708
Nr Contract :
12090
Titlu proiectului :
Abordari inovative pentru evaluarea calitatii in e-learning
Acronimul proiectului :
 e-LearnQ
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Prin proiectul de fata se propune cercetarea, elaborarea si experimentarea unui sistem de modele, metode, procese, recomandari metodologice, solutii software si servicii inovative ce vor fi utilizate la evaluarea calitatii in mediile e-learning. Sistemul va fi accesibil pe web sub forma unui portal interactiv de informatii, resurse si servicii on-line pentru o diversitate de utilizatori (studenti, cadre didactice, institutii de invatamant superior care initiaza/dezvolta programe si servicii de e-learning, cercetatori si specialisti interesati in domeniul evaluarii calitatii e-learning). Prin obiectivele si activitatile de cercetare propuse se urmareste rezolvarea urmatoarelor probleme legate de evaluarea calitatii in mediul e-learning:- dezvoltarea modelului calitatii in e-learning orientat pe student prin care se specifica procesele, activitatile, produsele, resursele, serviciile s.a., precum si caracteristicile de calitate, indicatorii de masurare si criteriile de evaluare; - elaborarea metodologiei de evaluare a calitatii si a recomandarilor de aplicare in mediile e-learning, in concordanta cu standardele internationale de masurare si evaluare si cu cele mai bune practici utilizate pentru evaluarea calitatii in e-learning;- dezvoltarea metodelor si indicatorilor de masurare si evaluare a calitatii resurselor digitale si a serviciilor de e-learning din perspectiva utilizatorului (studentului);- dezvoltarea modelelor de evaluare a acceptantei tehnologiilor e-learning prin extinderea si adaptarea la domeniul e-learning a modelelor conceptuale de acceptanta a tehnologiilor; - evaluarea calitatii e-learning prin metode si instrumente software luand in considerare procesele de dezvoltare a sistemelor de e-learning, resursele (informatiile, continutul digital etc.) si procesele de furnizare a serviciilor e-learning; - evaluarea calitatii in e-learning prin luarea in considerare a caracteristicilor si activitatilor utilizatorului (studentului), a tipologiei sistemelor de e-learning si a gradului de disponibilitate a serviciilor furnizate; - dezvoltarea metodelor si solutiilor software prin care se asigura corelarea calitatii serviciilor de e-learning cu performantele si strategia furnizorului de e-learning.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1970000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1970000
Directorul de proiect :
Prof.univ. dr.ing Banciu Doina
Adresa e-mail a directorului de proiect :
doina.banciu@ici.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Bucuresti
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti
3.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
4.Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
5.Universitatea din Pitesti
Pagina web a proiectului :
http://www.diginfo.ro/proiecte/elearnq/(c) 2008 cnmp