<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1614
Nr Contract :
22087
Titlu proiectului :
Valorificarea n-butanolului de fermentatie in directia fabricarii de combustibili ecologici
Acronimul proiectului :
 ECOBUT
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul propus raspunde obiectivelor generale ale programului P4-D2-Energie, tematica de cercetare 2.1.4.. Scopul principal al proiectului este elaborarea si realizarea procesului de preparare a combustibililor pe baza de biobutanol prin procese fermentative. Se preconizeaza a se prepara combustibili pentru motoare cu aprindere prin scanteie si combustibili tip diesel. Proiectul se va finaliza cu un brevet de inventie si o instalatie pilot.
Durata proiectului(in luni) :
33
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/06/2011
Valoarea totala a proiectului :
2205500
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Ing. Ichim Maria
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ichim52@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul de Bioinginerie, Biotehnologie si Protectia Mediului - S.C. BIOING S.A.
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL DE BIOINGINERIE, BIOTEHNOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - SC BIOING SA
2.Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti
3.Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces
4.Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu al Academiei Romane Bucuresti
5.SC ATICA CHEMICALS SRL Rm. Valcea
Pagina web a proiectului :
http://www.bioing.ro/ro/proiecte/details/ECOBUT(c) 2008 cnmp