<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1609
Nr Contract :
32109
Titlu proiectului :
SISTEM INTEGRAT AVANSAT DE MONITORIZARE A PRECURSORILOR SEISMICI , MODELAREA SI EVALUAREA HAZARDULUI IN ZONA VRANCEA DIN DATE SATELITARE SI GEOFIZICE IN- SITU
Acronimul proiectului :
 MAGEOS
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul adreseaza unele aspecte cheie care vizeaza cercetari multi si interdisciplinare privind monitorizarea precursorilor seismici, evaluare predictiva si modelarea dinamicii spatio-temporal a proceselor geofizice si geologice generatoare de cutremure in zona Vrancea, Romania. Proiectul are ca scop intelegerea problemelor de importanta socioeconomica crescuta : neotectonica, procesele de suprafata si corelatia cu hazardul seismic natural.Realizarea Sistemului Integrat de Monitorizare si Evaluare a Precursorilor si Hazardului Seismic in zona Vrancea va dezvolta un model de predictie baza
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1990000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1990000
Directorul de proiect :
CSI Dr. ZORAN MARIA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
maria@dnt.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului
3.Institutul de Geodinamica al Academiei Romane
4.Universitatea Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://inoe.inoe.ro/MAGEOS(c) 2008 cnmp