<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1543
Nr Contract :
12080
Titlu proiectului :
Sisteme Elearning Adaptative utilizand Harti Conceptuale
Acronimul proiectului :
 SEArCH
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Obiectivul proiectului este elaborarea si evaluarea in regim experimental a unei metodologii pentru dezvoltarea de continut adaptativ in sistemele elearning. Realizarile proiectului vor fi: sinteza tendintelor curente la nivel international, definirea unei taxonomii pentru profilul psihopedagogic al utilizatorilor, propunerea unui model formal pentru modelarea continutului cu ajutorul hartilor conceptuale, proiectarea si implementarea unor module reutilizabile pentru prezentarea adaptativa a continutului, integrarea modulelor intr-o platforma elearning, validarea si evaluarea impactului sistemului adaptativ. Proiectul va demonstra cresterea calitativa a procesului invatarii pe baza unor principii inovative in mediile elearning, va furniza o metodologie pentru dezvoltarea de continut adaptativ, va proiecta si implementa module reutilizabile, ce pot fi integrate in alte platforme elearning. Noutatea consta in: organizarea dinamica, dupa sabloane, in raport cu capacitatile individuale, adaptarea continutului utilizand hartile conceptuale pentru diferite scopuri (identificarea de cunostinte, construirea de noi semnificatii pe baza celor existente, adecvarea complexitatii continutului si corectarea automata). Contributiile teoretice ale proiectului se vor concentra asupra elaborarii de modalitati inovative pentru: prezentarea continutului educational cu ajutorul hartilor conceptuale, instrumente de identificare a profilelor utilizatorilor, modalitati de evaluare cu ajutorul hartilor conceptuale si de corectare automata a acestora, modalitati de adaptare a continutului si a traseelor de navigare in functie de modelele mentale ale utilizatorilor. Contributiile practice vor consta in modelarea, dezvoltarea, testarea si validarea experimentala a unor module reutilizabile, integrabile in platformele elearning existente, care vor permite mularea continutului elearning pe profilele utilizatorilor cu ajutorul hartilor conceptuale. Integrarea modulelor in platforme existente va aduce aport calitativ, prin prezentarea continutului conform cu asteptarile utilizatorului, imbunatatind astfel performanta in acumularea de cunostinte. Proiectul SEArCH face parte din categoria proiectelor de cercetare cu caracter teoretic si aplicativ, interdisciplinar, situat la confluenta dintre stiinta calculatoarelor, matematica, psihologie, pedagogie si teorii ale proiectarii platformelor si continutului elearning, fapt ce implica conlucrarea intre parteneri cu expertiza in aceste domenii.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2319693
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof. dr. ing. Potolea Rodica
Adresa e-mail a directorului de proiect :
rodica.potolea@cs.utcluj.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Tehnica Cluj Napoca
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
2.Universitatea Bucuresti
3.S.C. SIVECO ROMANIA S.A.
4.Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Pagina web a proiectului :
http://www.search.utcluj.ro(c) 2008 cnmp