<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1489
Nr Contract :
12085
Titlu proiectului :
ANSAMBLU SISTEM RADIANT-IMPULS PURTATOR PENTRU COMUNICATII DE BANDA ULTRA-LARGA LA BORDUL NAVELOR MARITIME
Acronimul proiectului :
 SIRADMAR
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Tehnicile de radiocomunicatii de banda ultra-larga (UWB) reprezinta cea mai noua tendinta in domeniu pe plan mondial. Prin utilizarea unor impulsuri in locul purtatoarei sinusoidale, este posibila transmiterea informatiei la rate comparabile cu frecventa dominanta a spectrului impulsului purtator. La ora actuala, sunt in curs de dezvoltare numeroase sisteme de comunicatii mobile UWB, cu aplicatii in domenii din cele mai diverse, de la cel militar pana la cel casnic. Problemele cele mai dificile in conceptia si realizarea acestor sisteme sunt legate de doua fenomene care contribuie la cresterea probabilitatii de interpretare eronata la receptie:- un fenomen determinist - dispersivitatea antenelor, care determina deformarea impulsului purtator; - un fenomen statistic reflexia si difractia undelor pe obstacole. In scopul surmontarii acestor dificultati, cercetarile actuale pe plan mondial converg catre realizarea de sisteme radiante nedispersive, concomitent cu alegerea judicioasa a formei impulsului purtator, in corelatie cu caracteristicile statistice ale mediului de propagare. Implementarea pe navele maritime a unor sisteme UWB pentru comunicatii on-board reprezinta o necesitate stringenta, in conditiile in care sistemele actuale de comunicatii interne (prin cablu) prezinta limitari si dezavantaje majore:- lipsa mobilitatii utilizatorului- servicii limitate (datorita benzii reduse)- interventii costisitoare pentru instalarea cablurilor Comparativ cu alte sisteme UWB, exista o dificultate suplimentara ce trebuie surmontata: mediul de propagare de la bordul navei se caracterizeaza prin prezenta dominanta a unor obstacole metalice de dimensiuni mari (punti, suprastructura, pereti, etc.). Prin urmare, efectul reflexiilor este extrem de important, ceea ce impune o reconsiderare a criteriilor de conceptie a ansamblului sistem radiant-impuls purtator, din perspectiva parametrilor statistici mediului de propagare de la bordul navei. Scopul acestui proiect este acela de a concepe arhitecturi de sistem radiant (antena de emisie si antena de receptie) si forme de unda pentru impulsul purtator, pe baza unei analize statistice a mediului de propagare. Tehnologia necesara fabricarii sistemelor radiante de banda ultra-larga nu este una complicata, acesta putand constitui un domeniu in care Romania s-ar putea lansa cu produse competitive pe piata europeana si internationala.
Durata proiectului(in luni) :
28
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/01/2011
Valoarea totala a proiectului :
1985000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1952200
Directorul de proiect :
CS II dr. ing. TAMAS Razvan
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tamas.razvan@gmail.com
Institutia coordonatoare :
Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Fortele Navale Constanta
Parteneri (denumire institutie) :
1.Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Fortele Navale Constanta
2.Universitatea Politehnica Bucuresti
3.Universitatea Maritima din Constanta
4.Universitatea din Pitesti
5.S.C. ELPROF S.A. Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.uwb.ro(c) 2008 cnmp