<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1462
Nr Contract :
32108
Titlu proiectului :
Fitoremedierea terenurilor contaminate cu plumb prin utilizarea plantelor din genul Morus
Acronimul proiectului :
 MORUSPLUMB
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul raspunde obiectivelor generale ale Proglamului P4 D3 - Mediu, Tematica de cercetare 3.3.3. Scopul principal al proiectului este elaborarea si evaluarea unei tehnologii de fitoremediere a terenurilor contaminate cu plumb prin culturi de Morus sp. Biomasa rezultata va fi utilizata in scop sericicol, farmaceutic si cosmetic. Proiectul se va finaliza cu un brevet de inventie, un ghid practic referitor la solutiile propuse si infiintarea a doua microplantatii in areale contaminate cu plumb.
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/07/2011
Valoarea totala a proiectului :
2268000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr.Ing. Ichim Maria
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ichim52@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul de Bioinginerie, Biotehnologie si Protectia Mediului - S.C. BIOING S.A.
Parteneri (denumire institutie) :
1.INSTITUTUL DE BIOINGINERIE, BIOTEHNOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - SC BIOING SA
2.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
3.SC SERICAROM SA FILIALA CERCETARE BUCURESTI
4.Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica ICCF Bucuresti
5.Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL
Pagina web a proiectului :
http://www.bioing.ro(c) 2008 cnmp