<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
1453
Nr Contract :
12084
Titlu proiectului :
Sisteme fotonice avansate pentru controlul proceselor
Acronimul proiectului :
 APhoS
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Scopul proiectului este sa realizeze, sa experimenteze si sa verifice metode noi pentru evaluarea modului in care sisteme si dispozitive fotonice complexe functioneaza in conditii de expunere la radiatii ionizante, pentru a aprecia posibilitatea ca ele sa fie folosite la monitorizarea parametrilor locatiilor nucleare (de exemplu: temperatura, tensiuni mecanice). Cercetarea intreprinsa va investiga degradarea prin expunere la diferite radiatii ionizante (gamma, neutroni, fascicule de electroni) a senzorilor fotonici (atat discreti, cat si distribuiti), ca si degradarea fibrelor optice. Acest proiect a fost conceput ca un proiect complementar pentru cercetarile pe care le desfasuram in cadrul Programului de Fuziune EURATOM al Uniunii Europene, pentru ca Romania sa fie pregatita sa ofere servicii pentru realizarea Reactorului International Experimental Termonuclear (ITER) si sa sprijine alte componente ale programului EURATOM (centrale nucleare, managementul deseurilor radioactive). Pe langa realizarile destinate sa completeze programul de Fuziune, proiectul va sustine participarea Romaniei la WG4 al retelei COST Actiunea 299. Acest grup de lucru are ca obiect de studiu utilizarea larga a senzorilor fotonici in aplicatii noi in domenii de varf. Investigatiile propuse reprezinta, dupa cunostinta noastra, cel mai complex set de teste realizate pana in prezent (sau cel putin facut public), cu privire la iradierea senzorilor de acest tip, daca consideram diversitatea componentelor testate si a tipurilor de iradieri. Vor fi lansate activitati de intercomparare la nivel local si european avand la baza rezultatele acestui proiect. Propunerea de proiect este sustinuta de cativa producatori importanti de senzori fotonici, prin disponibilitatea lor de a oferi reduceri de preturi, consultanta si know-how. Strategia de diseminare a rezultatelor include: a) contributii la bazele de date internationale privind efectele radiatiilor ionizante asupra componentelor/ dispozitivelor/ sistemelor; b) publicarea de lucrari in revise de prestigiu; c) rapoarte prezentate la intalnirile bianuale ale retelei COST Action 299; d) rapoarte prezentate la intalnirile grupurilor de lucru privind instalatiile de fuziune; e) rapoarte prezentate la intalnirile bianuale ale grupului de lucru in probleme de diagnosticare a plasmei al Programului de Fuziune al UE; f) lucrari la conferinte internationale; g) realizarea paginii de internet a proiectului.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1999653
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1999653
Directorul de proiect :
Dr. Sporea Dan
Adresa e-mail a directorului de proiect :
dan.sporea@inflpr.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara - Horia Hulubei - IFINHH
3.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti
4.Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti
Pagina web a proiectului :
http://metrology.inflpr.ro/ro/proiect_aphos.html(c) 2008 cnmp